Styreansvar for aksjeselskap - over 200 saker i rettsapparatet

Vi tar en gjennomgang av styrets ansvar og hvordan en kan forvalte styrevervet uten å pådra seg erstatningsansvar eller straffeansvar.

09.03.2017, 9.00 - 9.30, CET Stavanger , Norge

Styremedlemmer dømmes til å betale erstatning for tap påført andre eller medvirket dertil. De siste 15 årene er det blitt behandlet over 200 saker i rettsapparatet i forbindelse med styreansvar. Mer en halvparten blir dømt. I tillegg kommer alle forlik som inngås som ikke blir offentlig.

Vi tar gjennomgang av hva styreansvaret innebærer og hvordan en kan forvalte styrevervet uten å pådra seg erstatningsansvar eller straffeansvar.Seminaret ser styreansvar fra både advokatens og revisors ståsted.

Foredragsholdere

Tor-Axel Schwerdt – Director / Advokat
Kurt Ove Østrem – Partner / Revisor

Målgruppe

Styreleder og styremedlemmer, daglig leder/CEO, aksjonærer.

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.30.

Pris

Gratis

Ansvarlig

Merethe Flyen, markeds- og eventkoordinator
merethe.flyen@kpmg.no
952 29 992

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn