Muligheter og utfordringer ved etablering av virksomhet i utlandet - Stavanger

I et tøffere marked er det mange norske bedrifter som vurderer å utvide eller flytte virksomhet eller personell til utlandet.

23.03.2017, 8.30 - 11.30, CET Stavanger, Norge

Flere har også allerede etablert seg i utlandet og gjort seg erfaringer med dette.

En utlandssatsning kan skape store muligheter for nye markeder og utvidet omsetning. Det er imidlertid viktig å være klar over at det fort kan oppstå forpliktelser i oppholdslandet i form av for eksempel skatt, avgifts- og rapporteringsplikt og immigrasjonsregler. Og hvordan kan man best sikre seg i kontraktene med utenlandske avtaleparter?

For den norske bedriften er det viktig å ha et forutsigbart kostnadsbilde og minimere kostnadene hvor det er mulig. Samtidig må man forholde seg innenfor gjeldende regelverk i det enkelte land. Det er derfor viktig å kjenne til de reglene som gjelder for norske bedrifter i utlandet, og hvordan man kan beskytte seg mest mulig gjennom gode avtaler.

På dette frokostseminaret vil vi derfor dele våre erfaringer, og gi dere råd og tips om hva som bør tenkes på ved etablering i utlandet.Kurset er særlig aktuelt for norske bedrifter som har eller vurderer å utvide eller flytte virksomhet eller ansatte til utlandet.

Gjennomgang av temaene:

  • Selskapsrettslige forhold
  • Konserninterne tjenester og avtaler
  • Arbeidsgivers plikter i utlandet
  • Skatteplikt og nettolønnsavtaler
  • Policy og avtaler
  • Kommersielle forhold

Foredragsholder

Anne Tengs-Pedersen, Advokat/Partner
Erik Sand, Advokat/Senior manager
Tor-Axel Schwerdt, Advokat/Director
Helge Mathias Monsen, Advokatfullmektig/Manager 

Målgruppe

Daglig leder og nøkkelpersoner innenfor økonomi, salg og HR

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08:30. Kursstart kl 09:00.

Ansvarlig

Elin Boge, sekretær
elin.boge@kpmg.no
4063 9639

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn