Procurement-dag - Stavanger

En godt utviklet innkjøpsfunksjon har en tydelig tilnærming til hvordan bidra til økt konkurransekraft for virksomheten.

08.02.2017, 9.00 - 11.00, CET Stavanger , Norge

Mange virksomheter iverksetter enkeltstående kostnadsreduserende tiltak, men for å oppnå varige og optimale reduksjoner kreves det en helhetlig tilnærming.

En godt utviklet innkjøpsfunksjon har en tydelig tilnærming til hvordan bidra til økt konkurransekraft for virksomheten. Det handler blant annet om evnen til å ha innovative innkjøpsstrategier med tett forankring til behov og marked, støttet av gode taktiske- og operative prosesser.

På dette seminaret vil KPMGs erfarne eksperter Martin Andreas Molnberg, Egil Hatletveit og Trine Sæther Romuld presentere resultater fra vår ferske nordiske undersøkelse "The Power of Procurement" og samtidig redegjøre for hvordan man i praksis kan få til kostnadsreduksjoner gjennom smartere innkjøp. Avslutningsvis vil de gi en demonstrasjon av det markedsledende elektroniske innkjøpssystemet Coupa.

Agenda

Presentasjon av resultater fra "the Power of Procurement"
Undersøkelsen gir innsikt og observasjoner fra 153 ulike nordiske organisasjoner og er den mest omfattende undersøkelsen av nordisk innkjøp til dags dato. Rapporten dekker fire viktige temaer: verdi, risiko, evne og bærekraft.

Smart Cost Reductions – fra nødvendighet til verdiskaping
KPMGs tilnærming til planlegging og gjennomføring av kostnadsreduksjoner

Coupa – demonstrasjon av markedsledende elektronisk innkjøpssystem

Om foredragsholderne

Martin Molnberg, Manager
Martin har mer enn 10 års erfaring innen fagfeltet Procurement & Supply Chain. Han er Lean Six Sigma akkreditert med grønt belte og har bakgrunn fra flere ledende roller innen organisasjoner som Rolls-Royce Marine og Kongsberg Maritime. Martin har kjernekompetanse innen strategisk innkjøpsledelse og supply chain optimalisering. Han har i tillegg gjennomført flere forbedringsprosjekter relatert til endringsledelse, forbedring og standardisering av arbeidsprosesser, implementering av IT-verktøy samt integrering av nye ERP løsninger og tilhørende prosesser.

Egil Hatletveit, Manager
Egil har 15 års yrkeserfaring og har arbeidet mye med Supply Chain Management innen olje og gass. Egil har jobbet de siste ni årene med innkjøp og logistikk som konsulent og som ansatt i Statoil ASA. Som seniorkonsulent i Statoil ASA jobbet Egil med arbeidsprosesser og IT verktøy for selskapets globale SCM organisasjon. Han har jobbet med design og oppfølging av arbeidsprosesser og vært programansvarlig for forbedringsprosjekter med ansvar for oppfølging og rapportering. Egil hadde selv ledende roller i flere av forbedringsprosjektene og har jobbet mye med IT verktøyet SAP. 

Trine Sæther Romuld, Partner / Leder SørVest
Trine har 15 års erfaring fra næringslivet i ledende posisjoner, hovedsakelig innen finans og strategi i tillegg til 10 års erfaring fra revisjons og rådgivningsbransjen. Trine har også 10 års erfaring som styremedlem i børsnoterte selskap / leder av revisjonsutvalg i børsnoterte selskap. Trine har i ulike roller sett hvor viktig det er med tydelige og effektive innkjøpsprosesser og strategier samt hvor mye penger (både i sum kroner men også fra et arbeidskapital ståsted) som ligger i dette. 

Om KPMG
KPMG er en av de ledende aktørene globalt og i Norge innen innkjøp og supply chain management. KPMG har et sterkt team på 20 konsulenter med spisskompetanse fra ulike bransjer, som både har betydelig linje- og konsulent erfaring. Gjennom KPMGs globale 'Center of Exellence' benytter vi den fremste metodikken innen våre fagområder, med bransjespesifikk beste praksis.

Pris
Gratis

Ansvarlig
Elin Boge, sekretær
elin.boge@kpmg.no
4063 9639

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

  • Finn kontorsteder kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Sosiale medier @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Forespørsel

 

Send inn