Leverandørkontrakter i Offshore-industrien

Vi ser på hvordan risikoen kan begrenses og styres uten å komprimere sjansen for å vinne tilbudet.

22.02.2017, 9.00 - 12.00, CET Stavanger , Norge

Når man forhandler og inngår avtaler krever det erfaring og kunnskap. Utfordrende juridiske og kommersielle reguleringer sammen med stort press på å vinne nye kontrakter, skaper høyere finansiell eksponering for selskapene. Status blir høyere risiko og lavere marginer. Noen risikoer ønsker selskapet å ta, og andre har de ikke tatt stilling til. 

Foredragsholdere

Tor-Axel Schwerdt – Director / Advokat
Erik Sand - Director / Advokat 

Målgruppe

Personer som arbeider med forhandlinger, tilbud/tender og kontraktsadministrasjon.

Ansvarlig

Merethe Flyen, markeds- og eventkoordinator
merethe.flyen@kpmg.no
952 29 992

Pris

Gratis

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn