Oppsigelse i prøvetid | KPMG | NO

Oppsigelse i prøvetid

– et effektivt virkemiddel eller en overflødig rettighet?

25.01.2017, 8.45 - 9.45, CET 0306, Norge

Oppsigelse i prøvetid kan for mange arbeidsgivere være utfordrende, og vi erfarer at flere arbeidsgivere ikke har rutiner for å sikre nødvendig oppfølging av den nyansatte innen utløpet av prøvetiden.

Resultatet av manglende oppfølging vil innebære at arbeidsgiveren ikke får utnyttet prøvetiden effektivt, og at den utvidede adgangen til oppsigelse derfor blir overflødig.

På dette frokostseminaret vil vi gjennomgå de reglene som gjelder ved oppsigelse i prøvetid.

Agenda

  • Vilkår for prøvetid
  • Prøvetidens lengde
  • Oppsigelsesfrister
  • Forlengelse av prøvetid
  • Oppsigelse i prøvetid
  • Saksbehandlingsreglene

Foredragsholder

Elin P. Kvitberg, advokat

Målgruppe

Ledere, mellomledere, HR

Praktisk informasjon

Registrering fra kl. 08.15.

Pris

Gratis

PÅMELDING

Seminaret kan også holdes som workshop tilpasset deres virksomhet dersom ønskelig.

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn