MVA-melding og omlegging av innførselsmerverdiavgiften | KPMG | NO

Ny MVA-melding og omlegging av innførselsmerverdiavgiften - er din virksomhet forberedt?

KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et nytt frokostseminar om den nye MVA-meldingen og omleggingen av innførselsmerverdiavgiften.

12.01.2017, 9.00 - 12.00, CET 0306, Norge

I løpet av høsten 2016 har vi gjennomført flere kurs og sendt ut informasjon om den nye MVA-meldingen og omleggingen av innførselsmerverdiavgiften. Mange har likevel etterlyst flere arrangementer og vi har derfor bestemt oss for å gjennomfører et nytt kurs 12. januar 2017.

Basert på vår erfaring med hva de avgiftspliktige ønsker av mer informasjon om den nye ordningen setter vi opp et oppdatert kurs.

Dette vil bli dekket:

  • Ny ordning for innførselsmerverdiavgiften fra 2017 og beregningsgrunnlaget og innberetning av innførselsmerverdiavgiften
  • Ny skattemelding for merverdiavgiften for alle avgiftspliktige med gjennomgang av sentrale poster og eksempler
  • Nye MVA konti/koder pr avgiftssats og endringer i bokføringsbestemmelsene

Foredragsholdere
Advokat/Director Kjerstin Ongre
Advokat/Senior Manager Jardar Aavik Skarprud

Målgruppe
Regnskapsførere, økonomiansvarlige, logistikkansvarlige, innkjøpere, kontraktsansvarlige, advokater/jurister, revisorer og speditører.

Praktisk informasjon
Frokost og registrering fra kl. 08:30

Pris
500,-

Lokale
KPMG huset
Sørkedalsveien 6
Oslo
+ videooverføring

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn