Procurement-dag - Bergen | KPMG | NO

Procurement-dag - Bergen

Mange virksomheter iverksetter enkeltstående kostnadsreduserende tiltak, men for å oppnå varige reduksjoner kreves det ofte mer innovative strategier.

08.12.2016, 9.00 - 11.00, CET Bergen, Norge

Gode innkjøps- og anskaffelsesordninger er en viktig funksjon i enhver organisasjon, nettopp for å redusere kostnader. En effektiv innkjøpsfunksjon bidra også til effektiv tilgjengelighet av produkter og tjenester, samt økt konkurransekraft.

På dette seminaret vil KPMGs erfarne eksperter Martin Molnberg, Egil Hatletveit og Olav Haarr presentere resultater fra vår ferske nordiske undersøkelse "the Power of Procurement" og samtidig redegjøre for hvordan man i praksis kan få til "Smart Cost Reductions". Avslutningsvis vil de gi en demonstrasjon av det markedsledende elektroniske innkjøpssystemet Coupa.

Agenda

Presentasjon av resultater fra "the Power of Procurement"
Undersøkelsen gir innsikt og observasjoner fra 153ulike nordiske organisasjoner og er den mest omfattendeundersøkelsen av nordisk innkjøp til dags dato. Rapporten dekker fire viktige temaer: verdi, risiko, evne og bærekraft.

Smart Cost Reductions – fra nødvendighet til verdiskaping 
KPMGs tilnærming til planlegging og gjennomføring av kostnadsreduksjoner.

Coupa – demonstrasjon av markedsledende elektronisk innkjøpssystem

Det er mulig å avtale en-til-en møter med foredragsholderne i etterkant av seminaret. Dette gjøres ved å krysse av valgboks i påmeldingen.

Om foredragsholderne

Morten Molnberg, Manager
Martin har mer enn 10 års erfaring innen fagfeltet Procurement & Supply Chain. Han er Lean Six Sigma-akkreditert med grønt belte og har bakgrunn fra flere ledende roller innen organisasjoner som Rolls-Royce Marine og Kongsberg Maritime. Martin har kjernekompetanse innen strategisk innkjøpsledelse og supply chain optimalisering. Han har i tillegg gjennomført flere forbedringsprosjekter relatert til endringsledelse, forbedring og standardisering av arbeidsprosesser, implementering av IT-verktøy samt integrering av nye ERP løsninger og tilhørende prosesser.  

Egil Hatletveit, Manager
Egil har 15 års yrkeserfaring og har arbeidet mye med Supply Chain Management innen olje og gass. Egil har jobbet de siste ni årene med innkjøp og logistikk som konsulent og som ansatt i Statoil ASA. Som seniorkonsulent i Statoil ASA jobbet Egil med arbeidsprosesser og IT verktøy for selskapets globale SCM organisasjon. Han har jobbet med design og oppfølging av arbeidsprosesser og vært programansvarlig for forbedringsprosjekter med ansvar for oppfølging og rapportering. Egil hadde selv ledende roller i flere av forbedringsprosjektene og har jobbet mye med IT verktøyet SAP.

Olav Haarr, Director
Olav er leder for Advisorys kontor i Bergen. Han er sertifisert prosjektleder, PMP®, og har mer enn 15 års erfaring i prosjektlederrollen. Olav har også omfattende erfaring innen forbedringsprosjekt og har Lean SixSigma med grønt belte. 

Om KPMG
KPMG er en av de ledende aktørene globalt og i Norge innen innkjøp og supply chain management. KPMG har et sterkt team på 20 konsulenter med spisskompetanse fra ulike bransjer, som både har betydelig linje- og konsulent erfaring. Gjennom KPMGs globale 'Center of Exellence' benytter vi den fremste metodikken innen våre fagområder, med bransjespesifikk beste praksis.

Lokale
KPMG, Kanalveien 11, Bergen

Ansvarlig
Vibeke Alvær, ressurskoordinator
vibeke.alvaer@kpmg.no
+47 4063 9770

Pris
Gratis

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn