KPMG-dagen 2016 - Vestfold

Vi har gleden av å invitere til vår årlige KPMG-dag. Våre dyktige medarbeidere gir deg oppdateringer innenfor økonomi, regnskap, skatt og avgift.

14.12.2016, 8.30 - 13.00, CET

Enten du er leder, bedriftseier eller jobber med økonomi og regnskap, er det viktig å vite hvilke nye endringer og muligheter virksomheten står overfor. 

Kunnskap om nye og endrede regler er nødvendig for å kunne ta gode beslutninger og unngå utilsiktede og ugunstige konsekvenser. I tillegg bidrar ny kunnskap til informerte medarbeidere og et mer konkurransedyktig miljø.

Agenda

08.00 – 08.15
Registrering

08.15 – 08.20
Velkommen v/til Pål Skar 

08.20 – 09.10
Skatt – nyheter 2016 og utvalgte temaer, skatteopplegget for 2017 og ny skatteforvaltningslov v/Hans Kristian Nygård

09.10 – 09.20
Pause

09.20 – 10.20
Aksjeloven - forslag til forenklinger, begrunnelse og praktiske konsekvenser v/Hans Kristian Nygård
Bokføring - nyheter inkl. de nye SAF-T-reglene v/Kai Holhjem 

10.40 – 10.50
Pause

11.00 – 11.45
Regnskap - Nyheter og aktuelle temaer, inkl forslag til ny lov og standard v/Siv Karlsen Moa

11.45 – 12.15
Lunsj

12.15 – 13.00
Merverdiavgift - nyheter fra statsbudsjettet, nytt fra rettspraksis og prinsipputtalelser v/Kjerstin Ongre

13.00 – 13.10
Pause

13.10 – 14.00
Tilleggsforedrag for de som ønsker: Alt om den nye MVA-meldingen fra 2017 og omlegging av innførselsmerverdiavgiften v/Kjerstin Ongre

Praktisk informasjon
Registrering: Kl. 08.00
Kurs: kl. 08.15  - 14.00 inklusive lunsj.

Lokale
KPMG AS, Nordre Fokserød 14, 3241 Sandefjord

Pris
800,-

Ansvarlig
Anne Nesteng, administrativ koordinator
anne.nesteng@kpmg.no
+47 4063 9560

PÅMELDING 

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn