KPMG-dagen 2016 - Haugesund | KPMG | NO

KPMG-dagen 2016 - Haugesund

Vi har gleden av å invitere til vår årlige KPMG-dag. Våre dyktige medarbeidere gir deg oppdateringer innenfor økonomi, regnskap, skatt og avgift.

14.12.2016, 9.00 - 16.00, CET Haugesund, Norge

Enten du er leder, bedriftseier eller jobber med økonomi og regnskap, er det viktig å holde seg oppdatert om hvilke endringer og muligheter virksomheten står overfor. Kunnskap om nye og endrede regler er nødvendig for å kunne ta gode beslutninger

Det er viktige regelendringer på gang. Blant annet vil aksjeloven bli betydelig endret – kanskje allerede fra og med sommeren 2017. I tillegg vil ny skattemelding om merverdiavgift stille krav til regnskapssystemet for alle merverdiavgiftspliktige.

På KPMG-dagen får du disse og andre endringer, slik at du kan sørge for at du og din virksomhet er forberedt.

Vi er i år spesielt glade for å ha med oss Elisabet Ekberg som har vært med både i regnskapslov- og aksjelovutvalget. Hun kan gi oss førstehånds kunnskap om endringene, hvilke vurderinger som ligger bak og forventede konsekvenser.

I KPMG jobber noen av landets fremste eksperter innenfor regnskap, avgift og skatt, og denne dagen får du anledning til å stille spørsmål og bli bedre kjent med våre flinke medarbeidere.

Agenda

 • Ny skatteforvaltningslov, de viktigste endringene, herunder kort om bakgrunnen for innføring av ny lov.
  Foredragsholder: Hallvard Totland
 • Skatt og inntektsåret 2016, selvangivelsen mv som er nært forestående, repetisjon av skatteopplegget, endringer som gjelder fra og med 2016 og ting å huske på. Inntektsåret 2017, nyheter på skatteområdet – statsbudsjett for 2017 og skatteforlik.
  Foredragsholder. Hallvard Totland
 • Merverdiavgift: Nyheter fra statsbudsjettet, ny MVA melding fra 2017 samt øvrige nyheter og prinsipielle saker siste år   
  Foredragsholder: Trond Skjelbreid
 • Aksjeloven forenkles, forslag til forenklinger av aksjeloven fremlagt 21. oktober, sendt på høring 24. oktober. Nærmere om forslagene, begrunnelse og praktiske konsekvenser. Materialet vil også ta for seg enkelte sentrale områder hvor regelverket videreføres, hvor det er viktig å være klar over hvordan reglene er innrettet.
  Foredragsholder: Elisabet Ekberg 
 • Nytt regnskapsregime, forslag til ny regnskapslov og ny regnskapsstandard er i arbeid. Om forslagene og praktiske konsekvenser.   
  Foredragsholder: Elisabet Ekberg
 • Advisory - risikostyring og internkontroll. Informasjonssikkerhet.
  Foredragsholder: Malene Tungland Dolven

Foredragsholdere

Trond Skjelbreid, Trond er partner i KPMG Law og har merverdiavgift, internasjonal avgift og handel, transaksjoner, fast eiendom og olje, gass og energi som sine hovedarbeidsområde.

Elisabet Ekberg, Elisabet er partner og statsautorisert revisor. Hun er også partner i KPMGs fagavdeling og medlem av regnskapslovutvalget og aksjelovsutvalget.

Hallvard Totland, Hallvard har lang erfaring med skatterett fra ulike roller i Skatteetaten og privat næringsliv. I KPMG jobber han hovedsakelig med skatterelaterte spørsmål.

Malene Tungland Dolven, Malene har doktorgrad i risikostyring og er manager i Risk Consulting i KPMG. Hun har bred erfaring med risikovurderinger i ulike bransjer, som blant annet olje og gass, offentlige virksomheter og bank og finans.
Malenes spesialfelt er risikoanalyse og styring av operasjonell risiko.

Etterutdanningstimer

For revisorer 
Regnskap: 1 time
Skatt: 3 timer
Annet: 2 timer

For regnskapsførere 
Finansregnskap: 1 time
Skatt og avgiftsrett: 3 timer
Rettslære: 1 time
Annet: 1 time

Lokale
Hotel Maritim

Pris
990,-

Ansvarlig
Bodil Skinlo, kundekoordinator
bodil.skinlo@kpmg.no
+47 4063 9687

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn