KPMG-dagen 2016 - Arendal

Vi har gleden av å invitere til vår årlige KPMG-dag. Våre dyktige medarbeidere gir deg oppdateringer innenfor økonomi, regnskap, skatt og avgift.

07.12.2016, 9.00 - 16.00, CET

Enten du er leder, bedriftseier eller jobber med økonomi og regnskap, er det viktig å vite hvilke nye endringer og muligheter virksomheten står overfor. Kunnskap om nye og endrede regler er nødvendig for å kunne ta gode beslutninger.

Det er viktige regelendringer på gang. Blant annet kan aksjeloven bli betydelig endret – kanskje allerede fra og med sommeren 2017. I tillegg vil ny skattemelding om mva stille krav til regnskapssystemet for alle merverdiavgiftspliktige. På KPMG-dagen får du denne type informasjon, slik at du kan sørge for at du og din virksomhet er forberedt.

I KPMG jobber noen av landets fremste eksperter innenfor regnskap, avgift og skatt, og denne dagen får du anledning til å stille spørsmål og bli bedre kjent med våre flinke fagfolk. 

Agenda

  • Ny regnskapslov og ny regnskapsstandard – gjennomgang av forslagene og praktiske konsekvenserAksjeloven forenkles – nærmere om forslagene og praktiske konsekvenser
  • Bokføring og SAF-T. Sentrale bokføringstemaer og nyheter dekkes også. KPMG redegjør for reglene og praktiske implikasjoner
  • Skatt og endringer som gjelder fra 2016. Sentrale temaer for skatteopplegget 2016 gjennomgåsKort om ny skatteforvaltningslov
  • Merverdiavgift: Nyheter fra statsbudsjettet, ny MVA melding fra 2017 samt øvrige nyheter og prinsipielle saker

Foredragsholdere

Statsautoriserte revisorer og advokater fra KPMG.

Etterutdanningstimer

For revisorer
Regnskap: 2 timer
Skatt: 3 timer
Annet: 1 time

For regnskapsførere
Finansregnskap: 1 time
Bokføring 1 time
Skatt og avgiftsrett: 3 timer
Rettslære: 1 time

Lokale
Clarion Hotel Tyholmen

Pris
1500,-

Ansvarlig
Tone Flageborg, administrativ koordinator
tone.flageborg@kpmg.no
+47 4063 9575

PÅMELDING 

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn