Lokalt ansatte - globale forpliktelser

KPMG Law setter søkelyset på hvordan man håndterer lokalt ansatte som arbeider på tvers av landegrensene.

01.11.2016, 11.00 - 16.00, CET 0306 , Norge

Det stilles stadig høyere krav til effektivitet, lønnsomhet, vekst og kundefokus. Dette medfører at flere lokale arbeidstakere arbeider på tvers av landegrensene, som resulterer i  nye utfordringer for bedriftene og HR- funksjonen. Ønsket om "rett person på rett sted" og en sentralisering av arbeidsoppgaver for maksimal utnyttelse av ressursene, bringer ofte med seg en rekke forpliktelser i de forskjellige landene.

For HR er det viktig å kunne identifisere risikoer og iverksette tiltak for å sikre at selskapet handler i tråd med lokale lover og regler.

Agenda

KPMG Law inviterer til et seminar for HR-ledere og -rådgivere, HR-businesspartnere og øvrig HR-personell hvor vi setter søkelyset på hvordan man håndterer lokalt ansatte som arbeider på tvers av landegrensene, det være seg fjernarbeid, delt arbeidssted mellom flere land eller ansatte i internordiske/europeiske funksjoner også videre.

Målet er å gi HR en innføring i problemstillingene som reiser seg og hva man bør gjøre for å løse disse. KPMG stiller med foredragsholdere innen skatt, trygd og pensjon, immigrasjon og arbeidsrett med mer samt viser kompensasjonstrender for regionalt- og globalt personell.

Foredragsholdere

Per Tore Kraby Lock
Unn Kristin Mardal
Håkon Rakkenes
Gjertrud H. Behringer
Elin Kvitberg
Jana Kurtinova (Mercer)

Målgruppe

HR-ledere og -rådgivere, HR-businesspartnere og øvrig HR-personell, samt personer som jobber med global mobilitet.

Praktisk informasjon

Lunsj og registrering fra kl. 11.00. Seminaret starter kl. 11.45.  

Pris

Gratis

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn