Årsoppgjørkurs 2016 | KPMG | NO

Årsoppgjørkurs 2016

Kurset vil blant annet ta for seg problemstillinger knyttet til økonomiske nedgangstider. KPMG Law vil også gjennomgå skattemessige utfordringer.

22.11.2016, 8.00 - 12.30, CET Stavanger, Norge

Det er flere forhold det er viktig å være klar over i kommende årsoppgjør. Kurset vil blant annet ta for seg problemstillinger knyttet til økonomiske nedgangstider som nedskriving av anleggsmidler, restruktureringsutgifter, nedbemanninger, fortsatt drift, hendelser etter balansedagen. KPMG Law vil også gjennomgå utvalgte skattemessige utfordringer.
 

Agenda

Fokusområder revisjon 2016 - hvordan være forberedt?
Gjennomgang av utvalgte regnskapsmessige spørsmål som må vurderes per 31.12. (restrukturering, nedbemanninger, ubrukte lokaler, nedskrivningsindikatorer, fortsatt drift, hendelser etter balansedagen, morselskapsgaranti osv)
*Skattemessig behandling av tilvirkningskontrakter: Kan man redusere/utsette skattepliktig inntekt med en bedre etterlevelse av skatteloven §14-5(2)?"

Nedskriving av anleggsmidler
NRS (F) nedskriving av anleggsmidler. Kort gjennomgang av virkeområder og kriterier. Gjennomgang av praktisk eksempel av nedskrivningstest på en eiendel, inklusiv eksempel på oppbygging av et avkastningskrav.

KPMG Law - utvalgte skattemessige utfordringer
Dokumentasjon av intern prising, regler for representasjon, gaver, kontingenter, velferdstiltak, skatterettslig konsekvens av ubetalte regninger og morselskapsgarantier.

Lunsj og mingling
Her blir anledning å stille spørsmål til KPMGs eksperter innen skatt og regnskap.
 

Målgruppe:
CFO, regnskapssjef og regnskapsmedarbeidere.
 

Etterutdanningstimer

For revisorer:
Regnskap: 1,5 time
Skatt: 1 time

For regnskapsførere:
Finansregnskap: 1,5 time
Skatt og avgiftsrett 1 time
 

Pris:
500,-

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn