SikkertNOK

I forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned, inviterer Norsk senter for Informasjonssikring (NorSIS) og KPMG til seminaret SikkertNOK.

27.10.2016, 9.00 - 11.00, CET 0306 , Norge

På scenen står representanter fra KPMG, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Center for Cyber and Information Security og Kripos.

Det er første gang SikkertNOK arrangeres i Oslo. Seminaret retter blikket mot den økende cybertrusselen i samfunnet, noe som innebærer at stadig flere virksomheter bør vurdere i hvilken grad de er forberedt på et angrep. Trussel og risikobildet er komplekst. Seminaret ønsker å gi kunnskap om hva cybertrussel er, noe som både er godt beskrevet og dokumentert av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Vi vil også gi et innblikk i digital etterforskning. Hvis din virksomhet rammes av datakriminalitet, hvordan kan du sikre digitale verdier og spor slik at du kan bistå i en eventuell etterforskning? Kunnskap om hvordan Kripos samarbeider med næringslivet har stor verdi. Ikke bare når det gjelder selve håndteringen av datakriminalitet – men også knyttet til forebyggende arbeid.

Agenda for SikkertNOK
09.00 – 11:00

  • Velkommen til SikkertNOK Oslo ved Arne Helme. Partner i Advisory, leder for cybersikkerhet-teamet i KPMG.
  • Foredrag ved Katrin Franke, Professor, PhD, Head of Testimon Forensics Group ved NTNU / Center for Cyber and Information security og tilknyttet Europol/Ec3 rådgivningsgruppe.
  • Foredrag ved Anne-Catherine Gustafson, Politioverbetjent og Næringslivskontakt ved Kripos, og leder for Kripos sitt samarbeid med Næringslivets sikkerhetsråd (NSR).
  • Foredrag og demo ved Vidar Kristiansen, Kommandørkaptein og sikkerhetsekspert fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
  • Avslutning og minglelunsj.

Fungerende direktør i NorSIS, Peggy Heie vil også være tilstede og gi en kort oppsummering av Nasjonal sikkerhetsmåned 2016.

Seminaret er gratis og åpent for alle. 

Videooverføring

De som ikke har mulighet til å komme til Oslo, kan bli med på video via følgende av KPMGs avdelingskontorer:
Arendal                Tønsberg
Bergen                 Mo i Rana
Bodø                   Larvik
Kristiansand          Ålesund
Stavanger             Tromsø 

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn