KPMG Lederkonferanse - Bergen

Hvordan kan omstilling gjøres på en god og strukturert måte - på Vestlandet, i Norge og internasjonalt?

20.10.2016, 14.00 - 22.00, CET Bergen , Norge

Arrangementet er fulltegnet - for venteliste, ta kontakt: jarle.soldal@kpmg.no

Mange norske virksomheter, og på Vestlandet især, er inne i en omstillingsfase. I oljerelaterte bransjer foregår det nedskalering av virksomhet, mens bransjer som havbruk opplever sterk vekst, og foretar betydelige investeringer for fortsatt vekst. Hvordan kan omstilling gjøres på en god og strukturert måte - på Vestlandet, i Norge og internasjonalt?

Hvordan skal en kunne være på riktig sted til riktig tid, og hvordan skal en kunne utnytte de muligheter som finnes på best mulig måte? 

Program

 • Muligheter og trusler
  Strategi for omstilling, herunder markedsfokus. Arne Frogner, administrerende direktør for KPMG i Norge
 • Omstilling på Vestlandet
  Hva har blitt gjort hittil, og hva bør gjøres fremover for å skape og trygge arbeidsplasser på Vestlandet? Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet og parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe 
 • Teknologi erobrer havrommet
  Norges fremtid avhenger av ressursene i havrommet. I årene som kommer vil havromsteknologi bli enda viktigere. Jo Stein Moen, kommunikasjonssjef i Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt (MARINTEK) 
 • Omstilling i Radøyguppen AS
  Radøygruppen AS er en leverandørbedrift til oljeindustrien. Selskapet har vært med på store oppturer i et volatilt marked, og har gjennom sin 47 årige historie vært gjennom flere omstillingsprosesser. Lasse Ståløy, daglig leder og hovedeier i Radøygruppen AS 
 • Omstilling og trender i banknæringen
  Problemstillinger og muligheter sett fra banknæringens ståsted. Trender fremover, og hvordan banknæringen aktivt kan bidra til å håndtere omstilling i næringslivet. Kari Olrud Moen, konserndirektør for Produkt i DNB ASA 
 • From Oil to Ocean
  Norsk næringsliv i omstilling. Fokus på innovasjon og entreprenørskap; From start-ups to scale-ups. Torger Reve, Professor Chair, Institutt for strategi, BI

Sted

Scandic Ørnen, Lars Hillesgate 18, 5008 Bergen 

Pris

Gratis

Ansvarlig

Jarle Soldal, senior manager
jarle.soldal@kpmg.no 
4063 9491

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn