Det årlige høstseminaret om moms og toll i internasjonal handel – nye utfordringer med ny skattemelding for MVA

KPMG Law inviterer til seminar om moms og toll i internasjonal handel.

26.10.2016, 9.00 - 12.00, CET 0306 , Norge

KPMG Law inviterer til seminar om moms og toll i internasjonal handel. Vi retter søkelyset på grensekryssende handel, nye fortollingsrutiner og den nye skattemeldingen for merverdiavgift. Fra 2017 vil du i den nye skattemeldingen for merverdiavgift (MVA-meldingen) møte omlegging av rapporteringspliktene for virksomheter med internasjonal handel. Vi vil særlig se på endrede bokføringskrav og endringer av fortollingsrutinene.

Retten til fradrag eller fritaksordninger for moms og toll skal dokumenteres. Vi vil også se nærmere på den varslende omleggingen av innførselsmerverdiavgiften og behovet for nye rapporteringsrutiner for virksomheter med internasjonal handel. Seminaret vil være praktisk rettet med vekt på eksempler og oppgaver.

Agenda

• Innførselsmerverdiavgift – hvordan skal dette rapporteres på den nye skattemeldingen for merverdiavgift?
• Endringer i tolldeklarasjonen og fortollingsrutinene for innførsel av varer fra 2017
• Nye krav til bokføring
• Tollverdi – hva er korrekt beregningsgrunnlag for toll og merverdiavgift?
• Eksport av varer fra Norge og fritak for merverdiavgift – hvordan dokumenterer du eksportsalg av varer?
• Kort om opprinnelsesdokumentasjon for eksport av varer fra Norge – ordningen med "godkjent eksportør"
• Aktuelle nyheter fra statsbudsjettet 2016/2017 for toll og merverdiavgift

Foredragsholder

Advokat/Director Kjerstin Ongre

Målgruppe

Regnskapsførere, økonomiansvarlige, logistikkansvarlige, controllere, revisorer og speditører.

Godkjent etterutdanning: Skatt/avgift: 2 timer
Regnskap: 1 time

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08:30

Pris

1500,-

Videooverføring

De som ikke har mulighet til å komme til Oslo, kan bli med på video via følgende av KPMGs avdelingskontorer: Arendal, Bergen, Bodø, Hamar, Haugesund, Kristiansand, Molde, Skien, Larvik, Stavanger, Stord, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund

PÅMELDING

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn