IFRS Update 2016 | KPMG | NO

IFRS Update 2016

På IFRS Update 2016 møter du våre fremste ressurser på området! Sørg for å være en god bidragsyter på ditt foretaks finansielle rapportering.

08.09.2016, 8.15 - 16.00, CET 0306, Norge

Formålet med IFRS Update 2016 er å gi deg det du trenger for å fylle rollen din som en viktig bidragsyter i forhold til ditt foretaks finansielle rapportering – i dag og i perioden fremover.

Du får møte våre fremste ressurser! Senere i høst vil du få tilbud om enda mer faglig påfyll – da spisset enda mer mot det som er aller mest sentralt for 2016 årsrapporten.

Agenda

08:15: Kompetanseutvikling – KPMGs løfte, Arne Frogner

08:25: IFRS: Hot Topics, Lars I. Pettersen

09:10: Pause

09:25: Parallellsesjon, 1A, 1B

10:10: Pause

10:30: Parallellsesjon, 2A, 2B

11:30: Lunsj

12:15: Parallellsesjon, 3A, 3B, 2B (forts.)

13:15: Pause

13:30 Parallellsesjon, 3A (forts.), 4B, 4C

14:20: Pause

14:30: Ny norsk regnskapsregulering Jan Aastveit

15:45: Hva bør du ta med deg fra dagen? Lars I. Pettersen

16:00: Slutt

Etterutdanning for deltakelse på hele dagen:

Revisor: 6,5 timer regnskap

Regnskapsfører: 6,5 timer finansregnskap 

Du vil trenge å ha programet foran deg når du skal velge parallellsesjoner, programet finner du her

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Agenda

 

1A
Mer fokuserte årsregnskap for handels- og industriforetak
Tid: 
09.25 - 10.10
Sted: TBA
Mona Larsen og Kara Gilliland Ansvarlig: Robert Hast

 

1B (Finans)
IFRS 9 Finansielle instrumenter - Utfordringer i praksis for finansielle foretak
Tid:
0925 - 1010
Sted: TBA
Geir Moen og Lars I. Pettersen Ansvarlig: Robert Hast

 

2A
FRS 16 Leieavtaler – Utfordringer i praksis
Tid:
1030 - 1130
Sted: TBA
Brian O’Donovan og Dave Vijfvinkel Ansvarlig:
Robert Hast

 

2B (Finans)
Tales from the Front – IFRS 9
Tid: 
1030 - 1315
Sted: TBA
Steven Hall og Ryan Jong Ansvarlig:
Robert Hast

 

3A
IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder - Hot topics og utfordringer i praksis'
Tid: 
1215 - 13.15
Sted: TBA
Irina Ipatova og Pernilla Lundqvist Ansvarlig:
Robert Hast

 

3B
Sentrale regnskapstilsynssaker - Finanstilsynet og ESMA
Tid:
1215 - 1315
Sted: TBA
Peggy T. Berner Ansvarlig:
Robert Hast

 

3A fortsettelse
IFRS 15 Inntekt fra kontrakter med kunder - Hot topics og utfordringer i praksis
Tid: 
1330 - 14.20
Sted: TBA
Irina Ipatova og Pernilla Lundqvist Ansvarlig:
Robert Hast

 

4B
IFRS 9 Finansielle instrumenter - Utfordringer i praksis for industri- og handelsforetak

Tid:
1330 - 14.20
Sted: TBA
Geir Moen og Lars I. Pettersen Ansvarlig: Robert Hast

 

4C (Finans)
Leasing
Tid: 1330 - 1420
Sted: TBA
Brian O’Donovan Ansvarlig: Robert Hast

 

Du vil trenge å ha programmet foran deg når du skal velge parallellsesjoner - som du finner her (pdf).

 

 

 

 

Guide