Utleie av næringslokaler – fallgruver og markedspraksis | KPMG | NO

Utleie av næringslokaler – fallgruver og markedspraksis

Uheldige avtalebestemmelser i leiekontraktene kan påvirke verdien av eiendommen vesentlig. Lær mer om dette på vårt seminar.

07.06.2016, 8.00 - 9.00, CET 4611, Norge

For eiere av næringsbygg er sikre leieinntekter avgjørende for eiendommens verdi. Uheldige avtalebestemmelser i leiekontraktene kan således vesentlig påvirke verdien av eiendommen.

I samarbeid med KPMG Law arrangerer Huseiernes Landsforbund Vest-Agder et seminar som gir praktisk innsikt i hvilke juridiske fallgruver utleiere bør unngå. Videre belyses utfordringer og problemstillinger knyttet til næringsleieavtaler i lys av markedspraksis.

Målet for seminaret er å gi deltakerne nødvendig kjennskap for å kunne ivareta verdier og redusere risikoen forbundet med inngåelse av næringsleiekontrakter.


Agenda

  • Overordnet om næringsleieforhold: Betydning og rettslig rammeverk.
  • Næringsleiekontrakter: Hvilke fallgruver må man være klar over og unngå?
  • Markedspraksis: Hva er gjeldende markedspraksis for fordeling av risiko mellom utleier og leietaker? Fordeler og ulemper ved bruk av standardavtaler.

Etter seminaret fra kl. 9 vil det bli gitt god anledning til å stille spørsmål til foredragsholder.


Foredragsholder

Lars Erik Larsson, Advokat KPMG Law

Lars Erik er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund i Vest-Agder, og har betydelig erfaring og ekspertise innen fremforhandling og inngåelse av næringsleiekontrakter.

Lars Erik har bistått parter ved inngåelse av noen av de større leiekontraktene som er inngått de senere år. Han har videre utarbeidet standardavtaler for større eiendomsbesittere, og holder jevnlig kurs og foredrag innen fast eiendom og næringseiendom.


Målgruppe

Eiere/utleiere og forvaltere av næringseiendom.


Pris

Arrangementet er gratis


Ansvarlig:

Lis Barbro Nyland
lis.nyland@kpmg.no
+47 4063 9097

MELD DEG PÅ HER

 

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn