Jakten på det perfekte helsevesen | KPMG | NO

Jakten på det perfekte helsevesen

Hvordan ser det perfekte helsevesenet ut? Hvilken lærdom kan Norge hente fra helsevesen i andre land? Lær mer om dette på vårt frokostseminar 3. mai.

03.05.2016, 8.30 - 10.30, CET Stavanger, Norge

Hvordan ser det perfekte helsevesenet ut? Hvilken lærdom kan Norge hente fra helsevesen i andre land? Og hvordan kan et fremtidig sykehus være organisert med tanke på å bidra mest mulig til næringsutvikling?

Utviklingen av helsevesenet er en av de største utfordringene verden står overfor. Spørsmål om helse kan velte politiske valg, fortære mer enn en tiendedel av en nasjons BNP og påvirke hvor lenge vi lever.

Lederen for KPMGs globale helsesatsning, Mark Britnell, lanserte nylig boken "In Search of the Perfect Health System". Han har jobbet over 20 år i private og offentlige helseorganisasjoner og besøkt mer enn 60 land gjennom sin lange karriere. Få andre har så mye førstehåndskunnskap om hva som får et helsevesen til å fungere.

Denne kunnskapen deler han i sin innsiktsfulle bok hvor han setter søkelyset på helsevesenet i 26 ulike land og regioner, inkludert Norden. Boken beskrives som et mesterverk som gir inspirasjon fra ulike deler av verden og som viser hvordan global samhandling kan løse store helseutfordringer.

Visste du for eksempel at:

  • Norge og de andre nordiske landene er verdenskjent for sine   velutviklede strategier for offentlig helse og forebyggende  helsetiltak?
  • Singapore i fem år har hatt et elektroniske pasientjournalsystem som er integrert   mot sykehus, lokale helseinstitusjoner, legepraksis og sykehjem?
  • Norge kan hente inspirasjon i Israels modell for leveranse av primærhelsetjenester?
  • USA utvikler et verdibasert helseprogram med implementeringen av Obamacare

Vi samlet ledere fra ulike helsevirksomheter til rundebordsdiskusjon om temaet i Oslo i starten av mars. Dagens Medisin var til stede og skrev denne artikkelen.

Nå gjentar vi suksessen i Stavanger og inviterer deg med på en spennende morgenstund hvor vi diskuterer hva som skal til for å utvikle et "perfekt" helsevesen, hvilke ordninger Norge og Norden har lykkes med, og hva vi kan lære av andre land.

Rundebordskonferansen ledes av Wencke van der Meijden som er ansvarlig for KPMGs helsesatsning i Norge. Hun presenterer høydepunkter fra Mark Britnells studium av ulike helsesystemer og leder diskusjonen sammen med Trine Sæter Romuld, partner og leder i KPMG SørVest.

Frokost serveres fra klokken 08.00. Diskusjonen starter klokken 08.30.

Vi inviterer kun et begrenset antall personer til denne samlingen. Meld deg på ved å sende en mail til Wencke Van Der Meijden (wencke.vandermeijden@kpmg.no), senest 26. april. 

PÅMELDING HER

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn