Internasjonal handel – Skatte- og avgift | KPMG | NO

Internasjonal handel – Skatte- og avgiftsmessige utfordringer og muligheter

I dette seminaret ser vi nærmere på skatte- og avgiftsmessige problemstillinger knyttet til inngåelse av kontrakter med utenlandske virksomheter,

15.05.2016, 8.30 - 11.30, CET Stavanger, Norge

Ved handel på tvers av landegrensene er det flere forhold som norske bedrifter må være oppmerksomme på knyttet til skatt og merverdiavgift. Dette for å redusere risiko, og utnytte de muligheter som er for å holde skattekostnaden så lav mulig.

I dette seminaret ser vi nærmere på skatte- og avgiftsmessige problemstillinger knyttet inngåelse av kontrakter med utenlandske virksomheter, hvor deler av kontrakten utføres i Norge. Videre gjennomgår vi problemstillinger som oppstår når den norske virksomheten utfører deler av oppdraget i utlandet.

Agenda

  • Risiko for fast driftssted
  • Kjøp og salg  -  konserninterne tjenester
  • MVA
  • Solidaransvar for lønn og avgift
  • Påse-plikten
  • Risikostyring for skatt knyttet til kontrakter
  • Toll

Målgruppe

Eier, daglig ledelse, finans, økonomi, innkjøpstjenesten

Foredragsholdere

Advokat Erik Sand, KPMG Law
Advokatfullmektig Marit Opstad, KPMG Law
Advokatfullmektig Helge Monsen, KPMG Law

Praktisk informasjon

Kaffe og registrering fra kl. 08:00

Pris

Gratis

Ansvarlig

Robert Hast, kurskoordinator
robert.hast@kpmg.no
Tlf. 4063 9950

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn