IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers | KPMG | NO

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Den nye standarden for inntektsføring vil påvirke alle foretak som rapporterer iht. IFRS.

24.05.2016, 8.30 - 10.00, CET 0306, Norge

Den nye standarden for inntektsføring vil påvirke alle foretak som rapporterer iht. IFRS. Alle foretak må vurdere dagens rutiner og inntektsføringsprinsipper i forhold til de nye kravene i IFRS 15 for å se om det må gjøres endringer. I tillegg innfører den nye standarden nye og utvidede notekrav, noe som betyr at alle vil "rammes" av den nye standarden, uavhengig av om den påvirker inntektsføringen eller ikke.

CFO'er og revisjonskomiteer i andre land har uttalt at de ønsker sammenlignbar informasjon. Det er sannsynlig at tilsvarende syn vil gjelde i Norge. Skal ditt foretak ha sammenlignbar informasjon må du ha informasjon etter den nye standarden klar fra og med 1.1.2017. Det innebærer også at du må sørge for at selve overgangen til nye regler ("transition") blir riktig.

På dette seminaret ser Pernilla Lundqvist, Stian Tørrestad, Peggy T Berner og Jan Aastveit nærmere på kravene i standarden og du får innsikt både i overgangsreglene og de utvidede notekravene.

Videooverføring

De som ikke har mulighet til å komme til Oslo, kan bli med på video via følgende av KPMGs avdelingskontorer:

Alta, Skien, Arendal, Stavanger, Bergen, Stord, Bodø, Tromsø, Finnsnes, Trondheim, Hamar, Tønsberg, Haugesund, Ålesund, Kristiansand, Larvik, Molde

Praktisk info

Frokost og registrering fra kl: 08.00

Pris

Gratis

Ansvarlig

Anette Hauge, kurskoordinator
anette.hauge@kpmg.no
Tlf. 4063 9454

Kontakt

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn