Case Risk & Regulatory Compliance |
close
Share with your friends

Case: circulaire economie boosten

Case: circulaire economie boosten

Ons Sustainability team ontdekt kansen voor bedrijven om écht te verduurzamen.

Ons Sustainability team ontdekt kansen voor bedrijven om écht te verduurzamen.

Arnoud, Folkert, Suzanne en Bart boosten de circulaire economie

Circulair ondernemen. Volgens Rabobank is het een van de pijlers waarop de economie in Nederland in de nabije toekomst zal steunen. In 2016 startte het bedrijf daarom de Circular Economy Challenge. Als kennispartner gaat KPMG mee op zoek naar kansen voor bedrijven om te verduurzamen. Door slimmer om te gaan met grondstoffen en reststoffen volledig opnieuw in te zetten.

Samen op zoek naar circulaire kansen

Er zijn veel barrières waar bedrijven tegen aanlopen bij de overgang naar een circulaire economie. De challenges bieden uitkomst. “Het begint met een regioscan waarin circulaire kansen voor en tussen verschillende bedrijven, instellingen en overheden in kaart worden gebracht”, zegt Arnoud, initiator en project manager van het KPMG-team. “Op basis daarvan gaan we met individuele bedrijven aan de slag om samen tot een lijst kansen, ideeën en business cases te komen. En die leiden vervolgens tot concrete actieplannen.” In de regio Amsterdam zijn daarmee al tastbare resultaten geboekt. “Zo past een bedrijf nu een circulair renoveren concept toe op bestaand vastgoed en is daarmee flexibeler voor de toekomst en niet alleen duurzamer maar ook waardevaster. Maar denk ook aan het verkopen van restwarmte, de inzet van herbruikbare verpakkingen en het recyclen van kunststof voor wegenbouw”.

Sustainability meets Innovation

Om als kennispartner écht waarde toe te voegen, stelde KPMG een multidisciplinair team samen. “Hiervoor combineerden we onze expertise binnen KPMG Sustainability en Innovation Consulting”, vertelt Bart. “Met mijn achtergrond bij Innovation Consulting zorgde ik voor creatieve input en ervaring in het bouwen van business cases.” Arnoud is project manager met veel kennis van grondstoffen schaarste en circulaire business modellen. Vanuit de Sustainability unit is een groot team betrokken waaronder Suzanne. Die bracht analytisch inzicht mee om tot nieuwe circulaire kansen te komen en was als facilitator scherp tijdens de workshops. En Folkert ondersteunde het project management met inhoudelijke expertise bij analyses en bedrijfsbezoeken.

Op naar de volgende challenges

Dankzij intensieve samenwerking, waarin ook TU Delft als technische partner een belangrijke rol speelde, bedacht en selecteerde het team in korte tijd nieuwe circulaire concepten voor een grote groep bedrijven. En hielp die bedrijven bij het vertalen daarvan naar gezonde business cases. “En dat is nog maar het begin, want dit jaar staan weer nieuwe challenges op stapel”, zegt Arnoud. “Op dit moment voeren wij de challenge uit in de regio Zuid-Holland Zuid, zodat we ook daar kunnen meehelpen om samen met de klant en bedrijven de circulaire economie te boosten.”

Jij vindt jouw uitdaging

Wil jij met ons team het verschil maken voor onze klanten? Neem contact op met Melissa Frens, onze collega van HR Recruitment.