Gezondheidszorg |
close
Share with your friends

Nieuw medicijn nodig tegen stijgende zorgkosten

Nieuw medicijn nodig tegen stijgende zorgkosten

De laatste maanden is in Nederland de discussie over stijgende zorgkosten weer opgelaaid. De maatregelen die reeds genomen zijn hebben onvoldoende effect gesorteerd. Een nieuw ‘medicijn’ dient zich aan: besparen op de inkopen van medische hulpmiddelen en medicijnen.

Gerelateerde content

Automotive

Een onderzoek van Gupta Strategists heeft deze aanpak de nodige media-aandacht bezorgd, maar initiatieven op dit gebied spelen al jaren. En inderdaad, de perspectieven zijn veelbelovend: maar dan moeten de overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorgaanbieders wel veel meer gezamenlijk optrekken richting de markt. 

Inzicht in uitgaven

In 2015 al bleek uit onderzoek dat het mogelijk is om 25% van de totale zorgkosten in Nederland te besparen zonder dat dit ten koste gaat van de zorgkwaliteit. Dergelijke besparing kunnen echter pas gerealiseerd worden nadat er goed inzicht verkregen is in de huidige uitgaven. En daar wringt de schoen al: ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld onvoldoende inzicht in hun uitgaven aan medicijnen en de manier waarop die uitgaven tot stand komen. Laat staan dat zij een goed beeld hebben van kosten in de gehele zorgketen. Bovendien is het prijsbeleid in de farmaceutische industrie vaak weinig transparant. Dit alles leidt tot relatief hoge kosten, onvoldoende kennis over kosten bij inkopers en grote verschillen tussen de prijzen die verschillende ziekenhuizen betalen voor dezelfde medicijnen. Inzicht in uitgaven is daarom een cruciale eerste stap. CZ maakte augustus vorig jaar een voorzichtig begin door voor een aantal behandelingen prijsverschillen tussen ziekenhuizen te publiceren ; vergelijkbare data voor medicijnen en medische hulpmiddelen is beperkt beschikbaar.

Harmonisatie over gebruik medicijnen cruciaal

Ook is het van belang dat zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorgaanbieders overeenstemming vinden over in te kopen medicijnen en hulpmiddelen. Door het preferentiebeleid bepalen zorgverzekeraars individueel welke medicijnen of hulpmiddelen vergoed worden. Ook gebeurt het soms dat artsen een medicijn langer voorschrijven dan werkelijk nodig is . Dit leidt tot onnodige extra kosten. Door het gebruik van medicijnen en medische hulpmiddelen beter te harmoniseren en standaardiseren kunnen zorgkosten verlaagd worden.

Gezamenlijk inkopen leidt tot een betere onderhandelingspositie

Daarnaast kan de samenwerking tussen diverse spelers in het zorgdomein nog verbeterd worden. Tot voor kort kwam die samenwerking onvoldoende tot stand, maar verschillende ziekenhuizen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zoeken elkaar in toenemende mate op om samen een betere onderhandelingspositie in te nemen bij hun leveranciers. Onlangs maakten bijvoorbeeld de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekend een intentieverklaring te hebben gesloten om met elkaar samen te werken bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Ook publiceerde de Autoriteit Consument en Markt vorig jaar een leidraad om zorgverzekeraars en ziekenhuizen handvatten te geven voor de gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen.

Slimmer voorraadbeheer biedt kansen

Niet alleen liggen er mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van inkoop; op logistiek gebied zijn er eveneens diverse mogelijkheden tot verbeterde samenwerking. Door bijvoorbeeld voorraadbeheer te automatiseren of gezamenlijke voorraden te beheren. Elk jaar worden medicijnen en steriele producten weggegooid omdat deze niet meer houdbaar zijn. Door voorraden gezamenlijk te beheren blijft de doorlooptijd van medicijnen laag, kan de voorraad verminderd worden, wordt er minder weggegooid en kunnen kleinere zorginstellingen ook gebruik maken van een groter assortiment.

De stijging van de zorgkosten bestaat al decennia, net als de pogingen om die stijging te doorbreken. Veel van die pogingen zijn niet succesvol gebleken en ook nu zal een omslag de nodige moeite kosten. Een belangrijke stap is het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen dat op 1 oktober jl. is opgericht door het ministerie van VWS. Dit platform brengt partijen bij elkaar die betrokken zijn bij de inkoop van dure geneesmiddelen. Een samenwerking die een belangrijke bijdrage kan leveren, maar die gezien moet worden als één stukje in een grote puzzel. Gelukkig zijn de initiatieven talrijk. Inzicht in uitgaven, harmonisatie van gebruik, gezamenlijk inkopen en slimmer voorraadbeheer zijn voor de hand liggende voorbeelden, maar er gebeurt veel meer. Alleen de optelsom van alle initiatieven kan het medicijn vormen waarmee Nederland haar zorgkosten kan beheersen.

Voor vragen of meer informatie, neem contact met Jotham Hensen, Consultant Procurement and Network Management via 06 10972882. 
 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig