Cloud: wondermiddel tegen onzekerheid of veroorzaker |
close
Share with your friends

Cloud: wondermiddel tegen onzekerheid of juist de veroorzaker ervan

Cloud: wondermiddel tegen onzekerheid of veroorzaker

Uit een recentelijk door KPMG en Harvey Nash uitgevoerd onderzoek onder 4.500 CIO’s wereldwijd, waarvan 81 CIO’s uit Nederland, blijkt dat ruim 62% van de Nederlandse CIO’s steeds meer onzekerheid op zich af ziet komen. Onzekerheid in de economie, geopolitieke verhoudingen en druk vanuit de business vragen steeds meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de CIO’s. Verandering is onvoorspelbaar.

Contact

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Wereldwijd geeft een groeiend aantal CIO’s (+21% ten opzichte van 2016) aan dat om te kunnen (blijven) voorzien in de businessbehoefte het leveren van een stabiele IT-omgeving steeds belangrijker wordt. Dit gaat samen met het leveren van nieuwe, innovatieve diensten (+21%). Ook zijn zij van mening dat er tegelijkertijd meer kosten dienen te worden bespaard (+8%). Ziehier de uitdaging van de hedendaagse CIO: een businessorganisatie die steeds snellere en meer innovatieve diensten verwacht tegen een lagere prijs, uiteraard veilig en altijd beschikbaar.

De druk op de CIO om te veranderen neemt toe

Traditionele outsourcingsmodellen, grote IT-transformaties en meer druk op de leveranciers hebben voor een lange periode goed gewerkt om te kunnen voorzien in de businessbehoefte, maar beginnen hun effectiviteit steeds meer te verliezen. Er zijn andere modellen nodig om als IT en CIO relevant te blijven. Een beetje beter of goedkoper of nog een keer de kaasschaaf erlangs zal weinig soelaas meer bieden.

Ruim 50% van de Nederlandse CIO’s denkt het antwoord op bovenstaande problematiek te vinden in het inrichten van flexibele technologieplatformen:

  • 49% noemt clouddiensten en cloudtechnologie als belangrijkste oplossingsrichtingen om de wendbaarheid en aanpasbaarheid van de organisatie te vergroten; 
  • 38% geeft aan dat clouddiensten gaan ondersteunen in een betere beschikbaarheid en beveiliging (cybersecurity);
  • 29% verwacht met clouddiensten meer innovatie binnen de organisatie te krijgen;
  • 29% geeft aan dat door clouddiensten de kosten significant zouden kunnen dalen.

Cloud lijkt hiermee op haarlemmerolie, die in vroeger tijden bekend stond als genezer van vele kwalen. 

Resultaten verwachtingen cloud (bron: KPMG en Harvey Nash CIO survey, 2017. NL)

Risico’s van cloudinitiatieven

De oplossing van clouddiensten en cloudtechnologie is echter minder eenvoudig dan driemaal daags een slokje haarlemmerolie. In de praktijk zien we vaak cloudinitiatieven die veelbelovend beginnen, maar vervolgens stranden in (fors) duurdere oplossingen, terwijl de verwachte wendbaarheid, beschikbaarheid en aanpasbaarheid uitblijven. De onzekerheid wordt hiermee dus alleen maar vergroot.

Succesfactoren voor cloudtransformaties

Bij het ontplooien van cloudinitiatieven, zouden de volgende drie succesfactoren in acht genomen moeten worden:

 

Een afgestemde cloudstrategie

Succesvolle cloudinitatieven komen voort uit een doordachte en afgestemde cloudstrategie, waarin de organisatie beschrijft op welke wijze clouddiensten een bijdrage leveren aan haar doelstellingen. Hierin wordt onder andere beschreven welke rol de organisatie wil aannemen ten opzichte van de clouddiensten. Denk hierbij aan of zij een integrator wil worden van deze clouddiensten en hiervoor haar medewerkers wil opleiden of dat zij ervoor kiest om dit te laten uitvoeren door een gespecialiseerde partner. Deze strategische keuzes zijn cruciaal voor het inrichten van haar eigen organisatie en de cloudtransformatie-roadmap.

 

Een goed doordachte businesscase

Bij succesvolle cloudtransformaties wordt een businesscase gemaakt waarin alle belangrijke componenten van de oplossing zijn meegenomen, zowel de financiële componenten (IT, organisatie, migratie en transitie) als de niet-tastbare componenten (grotere flexibiliteit, extra innovatie). Hierbij wordt zowel tijdens als na afloop van de transitie gestuurd op het behalen van de verwachte benefits.

 

Agile way of working

Succesvolle cloudtransformaties worden uitgevoerd in een agile way of working, waarmee een antwoord wordt gevonden op de onzekerheden van de continu veranderende wensen uit de business. Daarbij komen de wekelijks toegevoegde cloudfunctionaliteiten en wellicht de veranderingen als gevolg van de langste formatie uit de Nederlandse geschiedenis.

 

Wilt u meer weten over de visie van KPMG op cloud, neem dan contact op met Johan Noltes of Mark de Groot. Mark is partner binnen KPMG Advisory N.V. en adviseert klanten over de mogelijkheden van clouddiensten en het succesvol uitvoeren van cloudtransformaties.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig