Casus: Versterken interne controle GGZ-instelling |

Casus: Versterken interne controle GGZ-instelling

Casus: Versterken interne controle GGZ-instelling

KPMG heeft een GGZ-instelling ondersteund bij het ontwerpen en implementeren van data-analyses om daarmee de interne beheersing te versterken en de geleverde zorg rechtmatig te declareren.

Gerelateerde content

Zorgfraude Casus

De uitdaging

  • Onder politieke druk en de vraag om een rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen en de aandacht voor zorgfraude is de vraag om controle op de rechtmatigheid van declaraties in de zorg toegenomen. De dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen heeft de afgelopen jaren voor veel onduidelijkheden gezorgd. Als gevolg daarvan hebben GGZ-instellingen met zorgverzekeraars afgesproken om controles uit te voeren op de rechtmatigheid van zorgdeclaraties. 
  • Een GGZ-instelling met diverse bronregistraties heeft meerdere processen voor het opstellen van management rapportages en het uitvoeren van de data analyses op de gegevens uit het zorgregistratiesysteem. Daarbij was behoefte aan een sterkere koppeling met interne beheersmaatregelen en een vraag om het meer aantoonbaar maken van de juistheid en volledigheid van de gegevens in de management rapportages.

De aanpak en oplossing van KPMG

  • KPMG heeft de GGZ-instelling ondersteund met het ontwerpen en bouwen van data-analyses gericht op het versterken van de interne beheersing. 
  • Voor het bouwen van de ontworpen maatregelen zijn onder andere SQL scripts geschreven om daarmee geautomatiseerd controles uit te voeren en geautomatiseerd aansluitingen te maken tussen de verschillende informatiebronnen.
  • Een voor deze specifieke instelling ontwikkeld documentatieraamwerk ondersteunt de instelling bij het vastleggen van de uitkomsten.
  • Gedurende het proces stond kennisoverdracht van KPMG op medewerkers van de instelling hoog op de agenda en verschillende medewerkers zijn getraind met als doel om de organisatie in staat te stellen toekomstige controles zelf te ontwerpen, te bouwen en uit te voeren.

Resultaat

  • De GGZ-instelling beschikt over sterker raamwerk van interne beheersmaatregelen, ondersteund door data-analyses. Daarbij stimuleert de implementatie het periodiek uitvoeren en vastleggen van de controles.
  • Door de kennisoverdracht en training van de medewerkers van de instelling zijn zij in staat om zelf data-analyse in te zetten en zo het raamwerk van beheersmaatregelen verder uit te breiden.

Contact

Betrokken bij deze casus zijn Dennis Tesselaar, manager bij KPMG Forensic Technology, en Renske van Hooff, senior manager bij KPMG Forensic Technology. Wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig