Blog sanctiescreening: nationale terrorismelijst |
close
Share with your friends

100 namen op de nationale terrorismelijst: Voorkom uw eigen sanctie door sanctiescreening

100 namen op de nationale terrorismelijst

Recent zijn tien personen toegevoegd aan de nationale terrorismelijst vanwege vermeende betrokkenheid bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak. Er staan nu honderd namen van personen en organisaties op de lijst waarop een bevriezingsmaatregel van toepassing is. Dit houdt in dat alle geldstromen van en naar deze personen en organisaties moeten worden geblokkeerd.

Gerelateerde content

Naast Nederland hebben bijvoorbeeld de EU, US en UK ook sanctielijsten opgesteld. In de meeste gevallen moet hier ook tegen gescreend worden. Financiële instellingen maken gebruik van geavanceerde screening tools waarmee zij gesanctioneerde personen en organisaties kunnen identificeren, waarna zij de tegoeden direct kunnen bevriezen. Bedrijven die geen financiële instelling zijn en zelfs natuurlijke personen zijn echter ook strafbaar wanneer zij zaken doen met en geld ter beschikking stellen aan gesanctioneerde personen of organisaties. Ook kunnen de bedrijven in strijd handelen met de door de bank opgelegde financieringsvoorwaarden waar steeds vaker sanctiebepalingen onderdeel van uitmaken. Deze bedrijven maken doorgaans geen gebruik van tools die op sancties screenen zoals financiële instellingen dat doen. Aan het gebruik van deze tools zijn kosten verbonden. Daarnaast zijn bedrijven zich vaak onvoldoende bewust van de noodzaak tot screening. Hoe ver strekt de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en hoe zorgen zij ervoor dat zij voldoen aan (inter)nationale sanctieregelgeving?

Eigen verantwoordelijkheid

Bedrijven kunnen voor naleving van sanctieregelgeving niet steunen op de sanctiescreening verricht door financiële instellingen. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een betaling doet aan een leverancier op de terrorismelijst, kan zij niet zonder meer uitgaan van een sanctiescreening verricht door de financiële instelling die de betaling verwerkt. Kortom; een bedrijf dat zaken doet met een derde partij moet zichzelf er van vergewissen dat deze partij niet gesanctioneerd is. De gevolgen voor non-compliance zijn reëel, zo blijkt uit de boetes die het afgelopen jaar zijn opgelegd door de Office of Foreign Assets Control (OFAC). In 2016 heeft de OFAC acht boetes opgelegd aan niet-financiële instellingen binnen en buiten de Verenigde Staten vanwege overtredingen van Amerikaanse sanctieregelgeving. De verwachting is dat het toezicht op bedrijven alleen maar zal toenemen.

Voorkom boetes en reputatieschade

Ook bedrijven onderkennen in toenemende mate het belang van ‘third-party risk management’ en compliance met sanctieregelgeving. Het probleem is echter dat de screeningtools waar financiële instellingen over beschikken niet zijn toegespitst op bedrijven en vaak kostbaar zijn. KPMG heeft een Sanctions List Monitoring (SLM) tool ontwikkeld waarmee bedrijven eenvoudig derde partijen kunnen screenen, zowel bij het aangaan van de zakelijke relatie als gedurende de zakelijke relatie. Met deze kostenefficiënte tool kunnen bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor sanctiescreening en voorkomen dat zij boetes of reputatieschade oplopen door schendingen van internationale regelgeving. Want, zo moge duidelijk zijn, de terrorismelijst groeit en bedrijven liggen in het vizier van de autoriteiten.

Auteurs:

Evelyn Bell is Senior Consultant Forensic Investigations bij KPMG Risk Consulting.

Patrick Özer is Senior Manager Forensic Technology binnen de Advisory praktijk van KPMG.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig