Omdenken in de bouw is geen luxe maar noodzaak |
close
Share with your friends

Omdenken in de bouw is geen luxe maar noodzaak

Omdenken in de bouw is geen luxe maar noodzaak

Grote projecten kunnen zoveel beter. Maar dat vraagt wel om het doorbreken van vaste routines, zowel bij bouwers als opdrachtgevers. Zij weten dat wel, maar weten niet goed hoe ze ‘omdenken’ over de bouw concreet moeten maken. Experimenten kunnen het breekijzer zijn.

Gerelateerde content

Omdenken in de bouw

In theorie is een succesvolle realisatie van (grote) projecten heel eenvoudig. Een opdrachtgever brengt wensen en doelstellingen in kaart en gaat daarover een open gesprek aan met opdrachtgever(s). Samen zoeken zij een (innovatieve) oplossing, mede gebaseerd op de kennis die bij opdrachtgevers vanuit eerdere ervaring is opgedaan. Het project kan van start.

Hergebruik van ervaringskennis
De werkelijkheid is helaas nog steeds vaak anders. Opdrachtgevers gaan nauwelijks een echte dialoog aan over de beste oplossing maar timmeren vaak de opdracht behoorlijk dicht en selecteren graag op prijs. Daarmee geven ze weinig kans aan het denkvermogen en de ervaring van de bouwer. Die bouwer op zijn beurt is door de bank genomen erg slecht in hergebruik van ervaringskennis en begint letterlijk vanaf nul op de tekentafel het project uit te werken. Het resultaat: een inefficiënte ontwerpfase, weinig standaardisatie, hoge faalkosten en een gebrek aan vertrouwen. Het is eigenlijk een heel malle situatie dat aanbieders in de bouw vaak maken wat anderen (de vragers) hebben ontworpen. Dat is in geen enkele andere industriële sector het geval. Het effect is dat aanbieders vooral op de laagste prijs worden geselecteerd.

Verandering noodzakelijk
Deze korte schets zal voor weinig bestuurders van bouwondernemingen nieuws bevatten. Ze weten wel dat de vork zo in de steel zit voor de meeste projecten – positieve uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Ondanks die wetenschap doen ze er weinig mee, terwijl een verandering zeker in hun belang zou zijn. Verandering is simpelweg noodzakelijk, want het is vrijwel zeker dát er partijen zullen opstaan die in staat zijn om kennis in de bouw wél veel beter te ontsluiten en daarmee een veel krachtiger model zullen vinden om grote projecten van de tekentafel naar de praktijk te krijgen. In elke informatierijke industrie – en welke industrie is dat eigenlijk niet – worden de lakens opgeschud door partijen die er heel anders mee omgaan. Vaak gedreven door de nieuwe mogelijkheden die data-analyse bieden. In het geval van de bouw ligt het voor de hand dat zo’n partij veel beter zou zijn in hergebruik van kennis en standaardisatie van aanpakken en daardoor in staat is betere oplossingen en efficiëntere te bedenken.

De vraag is: wachten bestuurders af tot ze verrast worden door de partijen die dat gaan doen? Net zoals de muziekindustrie zich jaren geleden geen raad wist met de opkomst van online en streaming muziek? Of zoals de taxibusiness moord en brand schreeuwde toen nieuwkomer Uber slimmer met data – en met klanten – om bleek te kunnen gaan?

Omdenken met startups
Het is een retorische vraag. Het beste antwoord is natuurlijk dat ze vooral zelf hun eigen bestaande modellen moeten uitdagen. Bijvoorbeeld door een sterke verbinding aan te gaan met het ecosysteem van startups dat heel anders naar hun markt kijkt. Startups die niet bezig zijn met hoe groot een contract voor de aanleg van een snelweg kan worden maar vooral redeneren vanuit de vraag hoe de verkeersstromen op die snelweg kunnen worden geoptimaliseerd. Die niet primair gedreven worden door de technische specificaties van een groot onderhoudscontract van een object of wijk maar vooral door hoe ze de tevredenheid van de bewoners of gebruikers kunnen verhogen. Partijen die niet denken in een bouwtekening van een huis maar vanuit de behoeften van de koper van dat huis. Partijen die omdenken dus. Ze veronachtzamen de benodigde technische kennis uiteraard niet maar stellen die ten dienste van de oplossing. En ze weten dat die kennis niet schaars is want bouwers zitten bovenop een schat aan ervaringsdata die ze nu nauwelijks gebruiken.

De million-dollar-question is natuurlijk: hoe beginnen we hieraan? Het antwoord: met de juiste attitude. Bestuurders die actief laten zien dat ze zulke nieuwkomers, omdenkers en uitdagers serieus nemen en ook hun eigen modellen durven aanvallen zullen merken dat gaandeweg ook andere mensen in de organisatie hun schroom van zich af zullen schudden. En dat als gevolg daarvan opdrachtgevers ook oude patronen durven laten varen. En dat is pure noodzaak. Immers: “If you keep doing what you always did, you’ll get what you always got.”


Door: Michiel Oldenhof, director KPMG Major Projects Advisory

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig