Toegang tot innovatie, ondersteund door startups |
close
Share with your friends

Toegang tot innovatie, ondersteund door startups

Toegang tot innovatie, ondersteund door startups

Hoe kunnen service providers organisaties toegang geven tot de beste innovaties? De sleutel zit in effectieve samenwerking met startups. Samen vormen ze een uitgebalanceerde combinatie van vertrouwde professionaliteit en wendbare innovatiekracht. In ons onderzoek van het ecosysteem organisatie-service provider-startup, ontdekten we dat er een recept is voor succesvolle samenwerking.

Gerelateerde content

Toegang tot innovatie, ondersteund door startups

Niet langer ligt het primaat voor innovaties bij grote service providers. Startups hebben de laatste jaren het innovatie ecosysteem betreden, en laten zien dat hun ideeën toegevoegde waarde kunnen leveren aan de markt. Aan concepten geen gebrek, maar hoe is die innovatie precies te ontsluiten als startups nog niet de volwassenheid hebben om grote organisaties te bedienen? In ons onderzoek zoeken we naar een antwoord op de vraag hoe service providers en startups samen innoveren voor organisaties. Daarvoor zijn we al enige tijd bezig met het interviewen van de hoofdrolspelers in het ecosysteem organisatie - service provider – startup. In dit blog kijken we met name vanuit een service provider perspectief, hoe zij organisaties toegang kunnen geven tot innovatie. We spraken onder meer met innovatiemanagers en technology managers van verschillende service providers.

De band wordt een driehoek
Door in te haken op de creativiteit en vernieuwingsdrang van startups, versnellen en verdiepen service providers hun pad naar innovatie op uiteenlopende gebieden als IT, HR en finance. Hiermee verandert de band tussen dienstverlener en opdrachtgever aanzienlijk. Het bestaansrecht van service providers ligt voor een groot deel in de innovatie en verbetering die zij hun opdrachtgever kunnen bieden. Niet voor niets bevatten veel sourcingscontracten clausules over innovatie: het wordt in toenemende mate een hoeksteen van overeenkomsten. Deze band wordt nu een driehoek, waarin de startup steeds vaker een volwaardige rol speelt. Waar de service provider economies of scale, beproefde kwaliteit en netwerken inbrengt, voegt de startup frisse concepten, wendbaarheid, jeugd en een verrassende aanpak toe. Die maken veranderingen in korte tijd mogelijk.

Proof of concept
Waar startups en service providers samenwerken bij innovatie, start dit veelal met kleine teams van beide organisaties die een proof of concept (POC) ontwikkelen. Gezamenlijk beschikken ze over kennis, kunde en creativiteit. Bij gebleken of vermoede marktkansen, wordt de inhoudelijke samenwerking uitgebreid. .Voor alle betrokken partijen heeft dit voordelen. De service provider doet zijn belofte gestand om innovatie te brengen voor de organisatie. De organisatie kan vertrouwen hebben in de nieuwe dienstverlener, vanwege het kwaliteitsstempel dat de service provider indirect biedt. En de startup heeft marktingangen die op eigen kracht ondenkbaar zouden zijn.

Beslissingsproces
Voor dit ideaalbeeld moet de driehoek, en met name de relatie tussen service provider en startup, optimaal functioneren. Dat wringt niet zelden. Ons onderzoek toont aan dat startups soms tegengehouden worden door de bureaucratie, traagheid en ondoorzichtigheid van het beslissingsproces binnen grote service providers. Omgekeerd hebben service providers twijfels bij de intrinsieke motivatie van founding fathers; zoeken zij een snelle sell off of willen ze een duurzaam businessmodel bouwen? En in hoeverre zijn zij in staat te gedijen bij een andere bedrijfscultuur en zich aan governance te onderwerpen? Dit alles vraagt van beide partijen inschikkelijkheid. Service providers verlaten hiervoor hun traditionele insteek voor het ontwikkelen van innovatie, de ‘denktank’ die volledig is vrijgemaakt voor het ontwikkelen van de nieuwe grote doorbraak. Voor startups vertaalt zich dit in het omgaan met procesgeoriënteerde organisaties.

Het beste van beide werelden

Als het gaat om de structuur van de samenwerking, zijn er grofweg twee mogelijkheden. De startup wordt bijvoorbeeld operationeel ingebracht in de driehoek met de organisatie als onderaannemer, of een nieuwe vorm van partnership wordt opgezet waarbij de organisatie rechtstreeks werkt met de startup. Die wordt dan begeleid door de service provider. Belangrijke aspecten hierbij zijn afspraken over intellectueel eigendom. Hierbij is het gebruikelijk dat de startup het eigendom behoudt over de oplossing, en de service provider dat van de software en methodieken die worden ontwikkeld om de oplossing te implementeren in de gebruikersomgeving. Wat in ieder geval buiten kijf staat, is dat met startups het ecosysteem een stuk dynamischer wordt en alle partijen daarvan kunnen profiteren. Slim en duurzaam samenwerken is de sleutel tot succes. Op het moment dat alle drie de partijen het gehele ecosysteem in acht nemen, zullen ze allemaal de voordelen maximaliseren.

In KPMG’s serie ‘The Very Best of Sourcing' kijken we vanuit vier perspectieven naar het beste wat sourcing te bieden heeft: organisatiestructuur, het innovatie-ecosysteem, robotisering en customer experience.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig