Toepassingen zorgrobot zo snel mogelijk 'open source' |
close
Share with your friends

Maak toepassingen zorgrobot zo snel mogelijk 'open source'

Toepassingen zorgrobot zo snel mogelijk 'open source'

Robots dringen in rap tempo onze samenleving binnen. Ook in de zorg.

Gerelateerde content

Japan loopt voorop. De vergrijzing van de samenleving in dit deel van Azië bleek een belangrijke impuls om te investeren in het ontwikkelen van sociale robots. Deze kunnen straks de zorg voor ouderen ondersteunen en zo hun zelfstandige en onafhankelijke bestaan verlengen. De oplossingen die worden ontwikkeld variëren van robots die kunnen helpen bij het in bed leggen van patiënten tot robots waarmee een eenvoudig voorgeprogrammeerd gesprek te voeren is.

Robots in de vorm van kleine mensjes zoals ZORA kunnen bewegingen voordoen waardoor een eenvoudige gymles kan worden uitgevoerd. Verder kunnen ze kinderen met autisme ondersteunen bij het trainen van het maken van oogcontact.

In allerlei experimenteeromgevingen worden bovendien computerprogramma's geschreven waarmee robots ouderen en patiënten kunnen ondersteunen bij het herinneren aan het tijdstip waarop ze medicijnen moeten innemen. En niet onbelangrijk. Wij zien robots steeds zelf binnendringen in de operatiekamer. Zij maken niet alleen de operatiekamer schoon, maar assisteren chirurgen zelfs bij het uitvoeren van operaties.

Beperkte functionaliteit zorgrobot

Toch is de functionaliteit van de zorgrobot vooralsnog beperkt. Alle zorgrobots zijn min of meer voorgeprogrammeerd voor een gestructureerde en voorspelbare omgeving. Het lijkt op een zogenaamd 'als-dan' programma. Als de patiënt dit zegt, dan moet de robot dat doen. Een snelle en adequate reactie door de robot op een omgeving die constant verandert, is nog ver weg.

De huidige generatie robots is zich nog niet bewust van hun veranderende omgeving. Reacties moeten dus worden geprogrammeerd. Een veranderende omgeving heeft grote gevolgen voor het functioneren van de robot. Het komt dan aan op de rekenkracht van de computer die de robot aanstuurt. En dan wordt de robot plotsklaps onaangenaam traag.

Artificial intelligence

De échte doorbraak bij de inzet van de robot in de zorg zal dan ook moeten komen van 'artificial intelligence' én het beschikbaar maken van 'open source' toepassingen. Artificial intelligence stelt ons in staat robots dusdanig in te richten dat zij in staat zijn om onverwachte situaties zelf te herkennen en daar ook van te leren.

De introductie van robots die gebruik maken van artificial intelligence zal de toepasbaarheid in de zorg exponentieel doen stijgen. Dan immers is de zorgrobot in staat zijn handelen aan te passen aan een omgeving die voortdurend verandert en in staat de mens optimaal van dienst te zijn in het zorgproces. De convergentie van artificial intelligence en sensortechnologie gaat er dan ook voor zorgen dat het échte robottijdperk in de zorg gaat beginnen.

'Open source' toepassingen

Daarnaast valt of staat de adoptie van zorgrobots met de beschikbaarheid van 'open source' toepassingen. Op dit moment zien we vooral geheimgehouden maatwerk. Veel robottechnologie wordt ontwikkeld in laboratoria en door startups, waarbij wereldwijd een grote wedloop aan de gang lijkt. Landen verdringen zich om de eerste te zijn met het realiseren van nieuwe toepassingen. In Nederland geeft Robovalley met zo'n 19.000m2 startups de ruimte om de opmars van robots in de Nederlandse samenleving te stimuleren. De Nederlandse zorgsector, waaronder de zorgverzekeraars, en de Nederlandse overheid investeren hierin fors mee.

Maar afgezien van ROS, het Robotic Operating System, gaat het vooral om maatwerk. De grote doorbraak van robotisering in de zorg ontstaat dan ook op het moment dat de community van zorg-, robot- en computerspecialisten oplossingen gaat creëren op basis van open source. Op dat moment zal de inzet van robots in de Nederlandse zorg een enorme vlucht nemen. Er lijkt een unieke opportunity te zijn voor een onafhankelijke platformorganisatie die de ontwikkeling zorgrobots katalyseert. In de bedrijvigheid die daaromheen ontstaat zal dan voornamelijk service en klantcontact het onderscheidend vermogen zijn voor een participerende onderneming. Niet de technologie. Dat wordt immers commodity. Wie pakt de handschoen op?

 

Eric Wesselman is partner bij KPMG en gespecialiseerd in robottoepassingen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig