Sourcing en digitale transformatie |
close
Share with your friends

Hoe uw sourcingstrategie bijdraagt aan de digitale transformatie

Hoe sourcing bijdraagt aan de digitale transformatie

Ooit bepaalde de IT-afdeling de technologische agenda van een organisatie. Maar het speelveld is veranderd. IT-afdelingen dienen tegenwoordig rekening houden met verschillende wensen, snelheden en dynamiek. Deze ontwikkelingen geven noodzaak tot onderscheid in de IT-sourcingstrategie; wij onderkennen er drie.

Associate director

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Sourcing en de digitale transformatie

De traditionele IT-organisatie, met een enkelvoudige scheiding tussen demand en supply management is snel aan het verdwijnen. De tijd is voorbij waarin de IT-afdeling de koers ten aanzien van technologie bepaalde, waarna oplossingen werden opgelegd aan de organisatie. Dit komt doordat:

  • stakeholders steeds vaker zelf ‘tech-savvy’ zijn en in staat zelf beslissingen te nemen over de oplossingen die het meest geschikt voor hen zijn; 
  • technologie een steeds grotere rol speelt in de producten/diensten, de prestaties en het onderscheidend vermogen van de organisatie, waardoor hoge eisen gesteld worden en de diversificatie toeneemt.

Wij zien dat organisaties het operating model, als gevolg van hun digitaliseringsstrategie en de bovengenoemde eisen, opnieuw tegen het licht houden.

Verouderde IT-omgeving
Hoewel de noodzaak overduidelijk is, onderhouden veel organisaties nog steeds een verouderde, traditionele IT-omgeving. Een omgeving die weliswaar cruciaal is voor de instandhouding en prestaties van de onderneming, maar beperkt competitief, niet duurzaam en niet toekomstbestendig is. Dit vraagt om fundamentele aanpassingen in het operating model dat:

  • digitale innovatie mogelijk maakt en zonder veel moeite flexibel kan werken. Met een focus op verandering, resultaat, snelheid en waarde. En waarbij sprake is van een nauwe en frequente interactie met de organisatie; 
  • de stabiliteit van het IT-kerndomein verzekert. Met prestaties op basis van overeengekomen serviceniveaus zoals beschikbaarheid en responstijden, naast meer op empathie gebaseerde indicatoren zoals gebruikersproductiviteit en gebruiksgemak.

Een ‘one size fits all’ benadering voor alle business groepen volstaat niet meer; dit is waar IT begon, maar dit is ook wat het overbodig zal maken.

Hoe sourcing kan helpen

Bijna alle IT-organisaties worden geconfronteerd met deze ontwikkelingen. Ze passen hun werkwijze aan, zoeken andere vaardigheden en competenties en herzien hun KPI’s en wijze van prestatiemanagement. Een geschikte sourcingstrategie is van bepalend belang. Afhankelijk van de strategische waarde van de functionaliteiten die IT in beheer heeft, dienen drie sourcingstrategieën als uitgangspunt te worden onderscheiden:

1. Kopen van een oplossing
Dit is een optie voor IT-functionaliteiten die van weinig strategische waarde zijn voor de organisatie. De benodigde functionaliteit is afkomstig van een innovatieve solution provider, die ook de verticale integratie van deze oplossing binnen de omgeving (SaaS) van de klant zal verzorgen. De interne organisatie blijft verantwoordelijk voor de integratie van de service binnen het eigen ecosysteem, terwijl de leverancier van de oplossing de IT-oplossing continu vernieuwt en op basis van een vooraf gedefinieerd releaseschema integreert in de organisatie. Hoewel de klantorganisatie weinig invloed heeft op de verdere ontwikkelingsstrategie van de gekochte oplossing, is bij deze optie op het gebied van innovatie een nauwe interactie en samenwerking tussen de interne service integrator (SI) functie en de solution provider wel nodig.

2. Standaardisatie
Dit is de beste optie voor dat deel van het IT-landschap dat door de jaren heen is gegroeid en complex is geworden, maar niet cruciaal voor de missie van de onderneming is. Uitgangspunt is dat organisaties een externe service integrator (SI) voor deze omgevingen selecteert die de volgende doelstellingen meekrijgt:

a) het onderhouden en stabiliseren van de omgeving;
b) waar mogelijk het rationaliseren en vereenvoudigen van het landschap om operationele kosten te verlagen.

Vervolgens kan de kennis en expertise van service providers ten volle worden benut om zo kostenefficiënt mogelijk te werk te gaan. Hier ligt ook veel potentieel om specifieke activiteiten te offshoren die, gebundeld, kunnen profiteren van lagere kosten en een hogere kwaliteit. Effectief demand management ten aanzien van de SI is vereist. De SI is verantwoordelijk voor de integratie en het testen van de diensten, met uitzondering van de gebruikersacceptatietesten (UAT)). De SI en de IT-organisatie werken nauw samen om specifieke doelen te realiseren op het gebied van technologische transformatie en innovatie.

3. Ontwikkeling in co-sourcing
In die gevallen waar de IT essentieel is voor het succes van de organisatie, zit de meerwaarde van sourcing vooral in samenwerking en co-sourcing. We zien dat deze strategie voornamelijk wordt toegepast bij online aanbieders, waar IT en leveranciers samen aan nieuwe toepassingen werken met een korte time-to-market. Er zijn zelfs voorbeelden van klantorganisaties en leveranciers die joint ventures hebben opgericht om hun gezamenlijke betrokkenheid en gedeelde doelstellingen te waarborgen. Vanwege de interactieve manier van werken en de intensiteit van het proces, wordt het werk tussen de betrokken partners voornamelijk on-site verricht met beperktere vormen van offshoring.

Tenslotte
De toenemende digitalisering zet bestaande strategieën, structuren en sourcingrelaties op z’n kop. Daarom domineert dit onderwerp op dit moment vele bestuursagenda’s.

Wij geloven dat duidelijke en gecombineerde keuzes ten aanzien van de sourcingstrategie de organisatie een grote meerwaarde biedt. Belangrijk hierbij is dat de kennis en expertise van alle partijen binnen het ecosysteem van de klant optimaal worden benut. Aan leveranciers de taak om hun innovatieve capaciteiten te demonstreren en co-creatie aan te jagen. Aan klanten de uitdaging om zich als goed opdrachtgever op te stellen en niet alleen te gaan voor de korte termijn. Op deze wijze zal iedereen hiervan de vruchten plukken.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig