De fouten die u niet wilt maken met Robotics |

De fouten die u niet wilt maken met Robotics

De fouten die u niet wilt maken met Robotics

Technologie is niet zozeer de uitdaging bij de hype die Robotics op dit moment is. Realistisch inschatten, daadkrachtig implementeren en toekomstvast organiseren wél. Voorkom de belangrijkste valkuilen.

1000

Senior consultant

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

De fouten die u niet wilt maken met Robotics

Kaf en koren

Robotics mag zich in toenemende belangstelling verheugen. Maar er is veel kaf onder het spreekwoordelijke koren en voor correcte besluitvorming en succesvol gebruik kan niet zonder een gedegen plan en vooronderzoek gestart worden. Vooral in het geval van outsourcing, waar service providers een grote rol spelen in het toepassen van Robotics. Dat maakt het voor gebruikersorganisaties des te belangrijker om valkuilen te vermijden, best practices te volgen en tijdig de juiste vragen te stellen. We zetten een aantal do’s en do-not’s op een rij:

Vermijd deeloplossingen en gá voor het totaal
Robotics is geen wondermiddel voor het verhelpen van niet-functionerende (deel)processen. Acteren vanuit deze insteek leidt gegarandeerd tot teleurstellingen. Ga altijd uit van een totaalvisie en geef prioriteit aan een integrale aanpak, rekening houdend met het totale landschapsbeeld. Wie daarnaast aan de slag gaat zonder duidelijke procesbeschrijvingen en controlemechanieken, kan verzekerd zijn van een teleurstellend resultaat.

Een ander kan het beter
Niets is leuker dan een ontdekkingstocht, maar bij robotics zal deze kostbaar en pijnlijk uitpakken. Gezien de huidige maturity van tools is zeer specifieke kennis benodigd, die doorgaans niet voorhanden is in de eigen organisatie. Vertrouw op de expertise en snelheid van een gespecialiseerde partij en breng een veilige balans aan tussen zelf doen en uitbesteden. Anderzijds: daag de dienstverlener uit om daadwerkelijk de voordelen van robotics te brengen, en voorkom dat uw en zijn aandacht beperkt blijft tot het middel in plaats van het eindresultaat.

Focus op kostenbesparing is –te- duur
Hoewel kostenreductie een valide argument is voor robotics, dient dit niet te rooskleurig te worden voorgesteld. De Total Cost of Ownership en haalbaarheid dienen in ogenschouw te worden genomen. Kijk naar de totale kosten van implementatie, operatie en kennisvergaring. Kwalificeer bovendien de gewenste kostenbesparing: hoe is de ‘papieren’ fte-besparing uit de businesscase bijvoorbeeld opgebouwd?? Een besparing van vijf FTE is nu eenmaal niet hetzelfde als vijftig maal 0,1 FTE.

Kijk naar middelen, mensen én methoden
Onderschat niet de benodigde investeringskracht voor de menselijke component. Omgaan met nieuwe processen die dankzij robotics ontstaan, vergt een transformatie van vaardigheden en kennis bij medewerkers. Het is verstandig om deze transformatie te laten meewegen in de besluitvorming over robotics. In onze ervaring komen integrale procesverbetering en kostenreductie het beste binnen handbereik door het proces te simplificeren. Al dan niet in combinatie met uitbesteding, procesherinrichting of personele reductie.

Strategische focus
Wie bovenstaande wijsheden en waarschuwingen in acht neemt, kan significant voordeel realiseren. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel en technologie is niet langer de grootste uitdaging. Het verschil wordt gemaakt door zorgvuldige implementatie, inrichting van toekomstgerichte operationele processen en gedegen organisatorische verandering. Schets een totaalambitie om dit te bereiken, benut de kennis en kunde van gespecialiseerde partijen en maximaliseer het lerend vermogen van de eigen organisatie. En bovenal: houd focus op het strategische doel en niet op het gereedschap dat robotics is.

In KPMG’s serie ‘The Very Best of Sourcing' kijken we vanuit vier perspectieven naar het beste wat sourcing te bieden heeft: organisatiestructuur, het innovatie-ecosysteem, robotisering en customer experience.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig