Grootte van werkgebied woningcorporaties heeft geen |

Grootte van werkgebied woningcorporaties heeft geen invloed op efficiency

Grootte van werkgebied woningcorporaties heeft geen

De corporatiesector verandert

Gerelateerde content

Grootte van werkgebied woningcorporaties heeft geen invloed op efficiency

De nieuwe Woningwet brengt een groot aantal veranderingen met zich mee in de woningcorporatiesector. Zo worden corporaties door de wet gebonden aan een woningmarktregio waar buiten ze in principe niet actief mogen bouwen. Met de invoering van de nieuwe woningwet is er dus nadruk komen liggen op de spreiding van het werkgebied van de woningcorporaties. Woningcorporaties met een gespreid werkgebied gaan waarschijnlijk eerder met deze beperking te maken krijgen omdat de kans dat zij in meerdere woningmarktregio’s bezit hebben een stuk groter is.

Invloed van spreiding werkgebied op efficiency?

In feite houdt deze maatregel ook in dat de omvang van het werkgebied van woningcorporaties niet meer drastisch kan toenemen. Het is dus interessant om eens te kijken naar welke invloed de omvang eigenlijk heeft op de bedrijfsvoering van woningcorporaties. Is bijvoorbeeld een corporatie met een relatief uitgestrekt werkgebied minder efficiënt qua bedrijfsvoering dan een woningcorporatie met een geconcentreerd werkgebied? Door middel van interviews met vijf woningcorporatiebestuurders en statistische analyses van de (financiële) gegevens van vrijwel alle woningcorporaties in de periode 2008-2014 zijn een aantal interessante inzichten naar voren gekomen over dit verband.

Verband volgens bestuurders

De bestuurders met een geconcentreerd werkgebied en de bestuurders met een gespreid werkgebied zijn niet dezelfde mening toegedaan over dit verband. De bestuurders van een woningcorporatie met een geconcentreerd werkgebied menen dat een corporatie met een geconcentreerd werkgebied in principe efficiënter is omdat ze rekening hoeven te houden met minder stakeholders. De woningcorporatiebestuurders met een gespreid werkgebied denken daarentegen dat er geen verband is. Eén bestuurder formuleerde dit als volgt: “Het is jammer dat er altijd maar vanuit wordt gegaan dat woningcorporaties met een geconcentreerd werkgebied efficiënter zijn. Dit hoeft namelijk helemaal niet het geval te zijn.” Nu is de vraag dus welke mening wordt onderstreept door de cijfers.

Verband volgens de cijfers

De cijfers zijn redelijk duidelijk wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde bedrijfslasten per verhuureenheid, een mooie indicator voor de efficiency van de bedrijfsvoering. Het blijkt dat de grootte van het werkgebied geen invloed heeft op de efficiency. Woningcorporaties die op gemeentelijk niveau actief zijn, hebben namelijk ongeveer dezelfde gemiddelde bedrijfslasten als woningcorporaties die landelijk actief zijn. Ook woningcorporaties die op provinciaal niveau actief zijn, scoren niet heel anders met betrekking tot efficiency dan de twee eerdergenoemde groepen. Hoewel de Woningwet het werken in verschillende woningmarktgebieden aan banden legt, laat dit onderzoek dus zien dat de prestatie van corporaties op het gebied van efficiency niet te lijden hebben onder de uitgestrektheid van het werkgebied. Iets waar bestuurders van corporaties die werken in een uitgestrekt werkgebied al van overtuigd waren.

Meer informatie over het verband tussen de omvang van het werkgebied en een aantal (financiële) gegevens van woningcorporaties is te vinden in de bijgevoegde infographic. Het onderzoek kan worden opgevraagd bij KPMG.

Auteurs:
Jan Joost Wobben en Ben Maes (oud-stagiair KPMG woningcorporaties) hij heeft het onderzoek ook gedaan nav zijn afstudeeropdracht.

© 2018 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig