IoT en data governance – houdt data in control! |
close
Share with your friends

Internet of Things en data governance – houdt data in control!

IoT en data governance – houdt data in control!

Over het Internet of Things (IoT) is al veel gezegd en geschreven. Tot voor kort bleef daarbij een belangrijk aspect juist vaak buiten beeld: data governance.

Gerelateerde content

Op het eerste gezicht lijkt data governance ook juist tegenovergesteld van –de doelstelling van - IoT data. Niet echt logisch om beiden te combineren. Maar met de verdergaande ontwikkeling van IoT komt meer en meer het besef dat beiden juist heel goed te combineren zijn, sterker nog, data governance versterkt IoT data. Aanvankelijk lag de focus van IoT data op gebruik (bijvoorbeeld data-analyse en / of big data trajecten) Nu zien we in de praktijk dat data governance en IoT nu steeds meer hand in hand gaan. Een gezonde ontwikkeling, want wie is verantwoordelijk voor de data, hoe borg je de kwaliteit en consistent gebruik van data definities en wat mogen/moeten we nu precies met de verkregen data?

Wat is het IoT? Het is een term die gebruikt wordt voor een netwerk van apparaten (‘dingen) die middels het internet onderling zijn aangesloten om gegevens te verzamelen middels software en sensoren. Deze gegevens (data) worden uitgewisseld met andere apparaten zodat interactie kan ontstaan. Vaak zijn deze apparaten continu verbonden met de rest van de wereld en kunnen ze communiceren en verdere gegevens verzamelen en uitwisselen. IoT data heeft door haar omvang en omloopsnelheid de potentie om bestaande marktstructuren te veranderen en heeft nu al een snel groeiende invloed op business-modellen in verschillende sectoren:

  • Transformatiestrategieën bestaande dienstverlening: klantbeleving en effectiviteit van bedrijfsvoering en dienstverlening zal aanzienlijk veranderen.
  • Connectiviteit: het verbinden van mensen, computers, sensoren en netwerken opent de deur om nieuwe technologieën en diensten, zoals slimme meters, locatie gegevens, smart city infrastructuur, en slimmere beveiliging te ontwikkelen. 
  • Cloud applicaties: IoT maakt optimaal gebruik van de cloud waardoor verkregen data afkomstig van slimme apparaten en sensoren gedistribueerd en geïnterpreteerd kan worden.
  • Big Data en Analytics: sensoren en smart devices produceren real time enorme hoeveelheden data, die gebruikt kunnen worden voor betere besluitvorming en slimmere inzichten voor zowel consumenten als bedrijven.

Maar wat maakt data governance (dat wil zeggen richtlijnen, beleid, controls, eigenaarschap en verantwoordelijkheden) nou zo belangrijk voor het Internet of Things? Controle over data is essentieel in elke omgeving die de data genereert en/of gebruik maakt van deze gegevens. Data governance garandeert de noodzakelijke kwaliteit, consistent gebruik, de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van data. Uiteraard geldt dit ook voor IoT data, maar wel met een complicerende factor. Het volume en de frequentie van de levering van gegevens is immens, waarbij de herkomst, consistente definities en de kwaliteit van de gegevens zonder afdoende beheer en controle moeilijk te bepalen is. Wie is de werkelijke eigenaar van de gegevens? Wat is de definitie van de data? Is de kwaliteit op orde? Dit is moeilijk vast te stellen met zulke grote hoeveelheden data en diversiteit aan apparaten die deze data aanleveren.

Door gebruik te maken van afgestemde datakwaliteitsregels kan duidelijkheid gegeven worden over bijvoorbeeld de frequentie van levering data (bijvoorbeeld real time of eenmaal per 24 uur), bron (en daardoor eigendom) van de data, duur van de meting, de locatie en de consistentie van meetapparatuur. Gemeenschappelijke overeenstemming over deze regels zorgt voor consistente gegevens met een duidelijke herkomst.

Een ander voorbeeld betreft veiligheidscontroles. Wanneer de gegevens nog in het "ding" zitten, is de beveiliging afhankelijk van het coderingsniveau van het apparaat zelf. Zodra de gegevens verder gaan dan het apparaat, zullen de IoT providers deze data op hun eigen servers verzamelen voordat deze beschikbaar komt via hun eigen API of web-based dashboards. Dit vereist een strak beheer van toegang, regelmatige rotatie van beveiligingssleutels en regelmatig testen met externe specialisten. Hierdoor is IoT data niet alleen veilig, maar ook bewijsbaar terug te voeren zijn naar het apparaat zelf. Het is ook belangrijk om de IoT gegevens reis vanuit een "safe harbour" perspectief te begrijpen. Hoewel sinds vorig jaar de EU-regelgeving voor safe harbour van toepassing is , hebben organisaties nog vrijheid in het beheren en controleren van data door middel van data security policies.

Data governance is de sleutel tot meer controle, betrouwbaarheid, herleidbaarheid en toegankelijkheid van data in de wereld van IoT. U moet zich dan welaan deze eenvoudige principes houden:

  • Ken de bron van uw gegevens
  • Verzamel en bewaar deze data veilig
  • Presenteer de data in context (kwaliteit en definitie)

Data governance biedt u de kans controle én gebruik van IoT data te combineren, waarbij samenhang, betrouwbaarheid en waarde van de verkregen analyses wordt vergroot.

Meer weten over Data Governance en IoT data? Neem contact met me op.
 

Marinka Voorhout is senior manager bij KPMG IT Advisory. Haar focusgebied is Enterprise Data Management en is expert op het gebied van data management, datakwaliteit en data governance.

 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig