Ben jij onderdeel van een BTW-carrousel? |

Ben jij onderdeel van een BTW-carrousel? Weet met wie je zaken doet!

Ben jij onderdeel van een BTW-carrousel?

Nederland blijkt in de afgelopen jaren een perfecte dekmantel te zijn geweest voor criminele netwerken om frauduleuze transacties met CO2-certificaten te camoufleren.

1000

Gerelateerde content

Afgelopen maandag 24 oktober kwam in het televisieprogramma ZEMBLA de grootste BTW-fraude ooit aan het licht; er zouden miljarden zijn ontvreemd door organisaties die geen BTW afdroegen over verhandelde CO2-certificaten. In juni werden zes voormalig werknemers van een gerenommeerde Duitse bank veroordeeld vanwege betrokkenheid in een dergelijk fraudenetwerk (Financieel Dagblad), ook wel een BTW-carrousel genoemd (Belastingdienst).

Ook Nederlandse bedrijven blijken op dit moment onderdeel te zijn van deze BTW-carrousels. Zij dragen hierdoor volgens ZEMBLA bij aan de financiering van terroristische organisaties. Ondernemingen zouden zich bewust moeten zijn dat ook zij het risico lopen om betrokken te raken in zo’n BTW-carrousel.

Nederland als dekmantel

Nederland lijkt in de afgelopen jaren een perfecte dekmantel te zijn geweest voor criminele netwerken om frauduleuze transacties met CO2-certificaten te camoufleren. De Nederlandse overheid stopte in 2009 de mogelijkheid om in deze handel met Nederlands belastinggeld te frauderen. Hierdoor liep de overheid zijn belastinggeld niet langer mis, maar nam als gevolg daarvan het aantal fraudeurs in Nederland juist toe.

Ben jij onderdeel van een BTW-carrousel?

Bij BTW-carrouselfraude spelen naast de frauderende partij die de belasting in eigen zak steekt, ook andere ondernemingen een rol. Deze ondernemingen kunnen bij de fraude betrokken zijn, maar kunnen ook gewone legitieme organisaties zijn.

Hoe kun je als bedrijf voorkomen dat je onderdeel uitmaakt van een dergelijk BTW-carrousel? Weet met wie je zaken doet! In de zakenwereld wordt veel aandacht besteed aan kredietwaardigheid van de partijen met wie men zaken doet, maar het is minstens zo belangrijk om te weten wie er achter een organisatie zitten.

De tandartsassistent of beddenspecialist om de hoek die ook een BV heeft die handelt in CO2-certificaten kan onbewust onderdeel van een BTW-carrousel zijn. Wie weet waar de ontvreemde BTW in geïnvesteerd wordt; misschien wel in terrorisme? Men ziet criminele organisaties veelal als iets van een andere wereld, maar volgens ZEMBLA is niets minder waar. Echter, het probleem is nog veel groter! BTW-carrouselfraude blijft niet beperkt tot CO2-certificaten: alle producten die toegankelijk en snel verhandelbaar zijn (denk bijvoorbeeld aan virtuele producten) lenen zich hier uitstekend voor.

Wat kun je hieraan doen?

Zowel grote als kleine organisaties kunnen in een BTW-carrousel betrokken raken. Voor grote organisaties is het essentieel dat er procedures zijn ingebed in de dagelijkse processen van de organisatie voor het screenen van partijen met wie ze zaken doen. Echter, ook kleinere organisaties kunnen hier mee te maken krijgen en kunnen laagdrempelig een aantal basis checks uitvoeren, zoals:

  • Tip 1: Controleer NAW gegevens. Gebruik bijvoorbeeld Google maps om na te gaan of het adres bestaat en of het niet om een ‘brievenbusfirma’ gaat.
  • Tip 2: Gebruik bronnen als KvK (Company.info), Kadaster of Experian om erachter te komen wie de personen achter de organisatie zijn en wat zij nog meer doen.
  • Tip 3: Zoek naar de partijen en betrokken personen op Google en sociale media. Bijvoorbeeld, in wat voor kringen bevinden zij zich, waar worden ze mee geassocieerd en wat is er bekend in het nieuws?

Kortom, weten met wie je zaken doet is ontzettend belangrijk. Investeren in een achtergrondonderzoek naar je cliënt voorkomt verrassingen en beperkt risico’s op reputatie- en financiële schade. Ook kleinere organisaties kunnen met een aantal laagdrempelige checks een hoop ellende voorkomen!

 

Auteur: Hannah Boomsma, consultant bij Forensic Technology.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig