Voor de industry standard uit lopen |

Voor de industry standard uit lopen

Voor de industry standard uit lopen

Als de wetgever niet helder is, dan moet je zelf een industry standard voor market soundings proberen te formuleren, meent senior manager bij KPMG Rob Voster.

Contact

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG Calling

De casus

Eigenlijk vroeg de klant het onmogelijke. Tijdens een gesprek over de nieuwe marktmisbruik verordening kwamen marktpeilingen, market soundings, ter sprake. Met marktpeilingen proberen partijen zich te informeren bij potentiële beleggers over een mogelijke transactie en bijbehorende voorwaarden. Doel: peilen van de belangstelling om zo omvang en prijs vast te stellen. Maar daaraan kleeft een risico. Je kunt per slot van rekening de markt verstoren door informatie te verstrekken voor het op de markt brengen van bijvoorbeeld een groot blok aandelen. Aan market soundings zijn dan ook regels verbonden, dus je moet goed weten wanneer er precies sprake is van een market sounding. Het kan zomaar zijn dat je na een market sounding niet meer mag handelen.

'Kijk, zo gaan wij met market soundings om', zei de klant, die geregeld te maken heeft met marktpeilingen. Wat bleek? Er gaapte een potentieel gat tussen de huidige praktijk van de klant en de nieuwe wet- en regelgeving. Extra lastig was dat de wetgeving niet helder was. Sterker nog, er wordt al drie tot vier jaar gediscussieerd over regelgeving ten aanzien van de vraag wanneer er sprake is van market soundings en welke regels dan gelden. Maar uit deze discussie was geen heldere definitie gekomen. Niettemin vroeg de klant ons om een advies te geven binnen drie tot vier dagen (!). Zijn doel was ruim voordat de nieuwe verordening van kracht zou zijn te voldoen aan de nieuwe eisen.  

De call

Het liefst stap je naar de toezichthouder toe. 'Kijk, wij hebben een interpretatieprobleem.' Maar naar onze visie was de toezichthouder in de betreffende jurisdictie nog niet verder gekomen dan principle-based regelgeving, en moesten we op andere wijze naar een industry standard zoeken. Dat deden we door ons internationale netwerk aan te boren. Nu hebben we sinds 2011 binnen KPMG de zogeheten MIFID II groep, een groep die discussieert over de Europese Markets in Financial Instruments Directive die in 2018 van kracht moet worden. De groep bestaat uit zo'n vijftig KPMG'ers van over heel Europa. Elke twee weken updaten we elkaar telefonisch, een ideaal klankbord dus voor onze vraag. 'Hoe kijken jullie in andere jurisdicties naar dit vraagstuk? Wat klopt wel en wat niet?'

Het advies

Ons netwerk aanboren, leverde het begin van een helder antwoord op. Het bleek dat de Franse toezichthouder, over het algemeen gezien als één van de drie belangrijkere toezichthouders in Europa, stappen had gezet in het formuleren van een antwoord op de vraag wanneer sprake is van een market sounding.

Tot dusver was in de eerdere discussies vooral gekeken naar kwantitatieve criteria. Bij alle emissies vanaf een bepaald bedrag beschouwen we de regelgeving van de Market Abuse Directive voor market soundings van toepassing ; dat idee. Het bleek dat de Franse toezichthouder een ander pad had gekozen. In de markt van primaire emissies gaan zij er vanuit dat informatie-overdracht een market sounding betreft en dat dan de regels vanuit de Market Abuse Directive gelden. In de markt van de secundaire emissies stelt zij dat die regels alleen van toepassing zijn als de emissie een omvang en vorm heeft die overeenkomt met één in de primaire markt, een significante uitgave dus.

Op basis van de instructies van de Franse toezichthouder gaven wij de klant een advies. Daarbij vermeldden we ook geanonimiseerd wat andere klanten van ons deden. Zo kreeg de klant een advies plus inzicht in de interpretatie van peers. Vervolgens hebben we dit opgenomen in de training bij de klant en een aanspreekpunt ingericht; de market abuse officer. Die kunnen handelaren opbellen als ze onzeker zijn over of iets moet worden gezien als een market sounding. Vergelijk het met een huisarts. Bij onzekerheid bel de dokter.

Over KPMG Calling

Wie een KPMG'er inschakelt, haalt een internationaal netwerk binnen. KPMG bundelt de expertise van 162.000 professionals in 155 landen. De serie KPMG Calling toont hoe KPMG'ers dat netwerk snel kunnen aanboren om problemen op te lossen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig