Rigoureus snoeien in je applicatielandschap. Hoe doe... |

Rigoureus snoeien in je applicatielandschap. Hoe doe je dat?

Rigoureus snoeien in je applicatielandschap. Hoe doe...

We willen allemaal graag met innovatie en digitalisering aan de slag en het liefst zo agile mogelijk zodat we onze klanten en business à tempo kunnen voorzien van nieuwe IT functies. En wie wil er geen platformorganisatie worden en via API’s met de buitenwereld gekoppeld kunnen worden? Maar ja, de meeste bedrijven hebben niet de luxe van een schone lei zoals een start-up dat heeft. Bedrijven die al wat langer bestaan hebben vaak een fors legacy applicatielandschap opgebouwd met vele interfaces en talrijke verschillende technieken. En als je de boel wil versimpelen, harmoniseren en standaardiseren loop je vaak ook nog tegen de interne politiek aan van verschillende teams die hun eigen applicatiefort bewaken.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Rigoureus snoeien in je applicatielandschap. Hoe doe je dat?

Is een IT simplificatiestrategie een ‘mission impossible’?

Zo lijkt het soms wel, maar toch ben ik van mening dat bedrijven die hun applicatielandschap systematisch weten te versimpelen in de toekomst succesvoller zullen zijn. Hoe doe je dat dan? Grofweg heb je drie opties:

De ‘green field’ strategie

De eerste simplificatie strategie is de ‘green field’ aanpak. Dit betekent dat je van een nieuw landschap opbouwt naast je bestaande IT. Dit wordt het landschap van de toekomst: goedkoop, snel en flexibel. Voor het oude landschap hanteer je vervolgens een ‘sterfhuisconstructie’: Je stopt met investeren in de oude applicaties en faseert ze op een gegeven moment uit en wat overblijft is de toekomstarchitectuur. Dit klinkt heel aanlokkelijk, maar mijn ervaring leert dat de oude applicaties uiteindelijk vaak toch niet kunnen worden uitgefaseerd. Alle focus komt te liggen op het ‘nieuwe’ en iedereen wil graag bij het ‘greenfield team’ horen waardoor de aandacht voor het uitfaseren van het oude juist verslapt. Uitfaseren is namelijk ingewikkeld en vergt ook investeringen en we hadden juist besloten om niet meer te investeren in het ‘oude’. Het gevolg is dat je een state-of-the art tweede landschap náást je bestaande landschap creëert, waardoor de kans groot is dat IT nog complexer en duurder is geworden.


De ‘best of breed’ strategie

Een tweede optie is de ‘best of breed’ aanpak. Dit werkt in de basis als volgt: je wijst in het huidige landschap per domein de applicaties aan die je als doelarchitectuur bestempeld (‘target) en vervolgens migreer je ‘non target’
applicaties richting de ‘target’. Die aanpak heeft als belangrijk voordeel dat je bestaande applicaties hergebruikt, waardoor investeringen in nieuwe technologie, kennis en licenties enigszins beperkt blijven. Het nadeel is dat je de business en IT ervan zult moeten overtuigen dat ‘hun’ applicatie
misschien toch niet de ‘target’ wordt. Ook bestaat het risico je het niet voor
elkaar krijgt om de ‘non-target’ applicatie uit te faseren door bijvoorbeeld
kostendruk of weerstand. Een ander belangrijk nadeel is dat je wellicht kiest
voor een compromisarchitectuur en daardoor niet kiest voor een oplossing die de beoogde flexibiliteit en snelheid biedt. Dus ook deze strategie is vaak niet
optimaal.
 

De ‘hybride’ strategie

Zoals het woord ‘hybride’ al in zich heeft, betreft dit een strategie waarbij een
combinatie wordt gemaakt van een ‘best of breed’ en een ‘green field’ aanpak. Onze ervaring is dat voor systemen die vitaal zijn voor de business maar die geen competitief voordeel bieden (zogenaamde ‘systems of record’) een ‘best of breed’ simplificatiestrategie goed past. Andere systemen bieden wel een competitief voordeel, deze richten zich vaak op het primaire proces en interacteren vaak ook direct met de klant (zogenaamde ‘systems of differentiation’). Voor deze systemen kan de ‘green field’ simplificatiestrategie meer passend zijn, waarbij je voor nieuwe applicaties kiest om het landschap te vereenvoudigen en daarmee applicatierationalisatie ook inzet als vernieuwingsstrategie voor de meeste strategische systemen. 
 

Hoe maak je van simplificatie een succes?

Los van de gekozen simplificatiestrategie is het van belang dat een aantal belangrijke randvoorwaarden worden ingevuld om de slagingskans van een rationalisatietraject fors te verhogen. In de figuur hieronder heb ik aangegeven wat deze randvoorwaarden c.q. succesfactoren uit mijn ervaring zijn:

IT simplificatie is vaak essentieel voor organisaties om de gewenste flexibiliteit, kortere time-to-market en kostenreductie te bereiken. Voor organisaties met een complex IT-landschap is een vermindering van het aantal applicaties met 30-40% en een IT TCO verlaging van 15-20% vaak mogelijk. Maar het blijft geen eenvoudige klus, zelfs als een duidelijke simplificatiestrategie wordt gevolgd en alle genoemde succesfactoren worden toegepast.

Meer weten? Neem contact met me op.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig