De IT-organisatie digital proof…wacht niet te lang! |

De IT-organisatie digital proof…wacht niet te lang!

De IT-organisatie digital proof…wacht niet te lang!

In onze praktijk worden we dagelijks geconfronteerd met grootschalige digitaliseringsprogramma’s. Bij het merendeel van deze programma’s wordt vanuit een strategische behoefte gestart. Bijvoorbeeld om in te kunnen spelen op de 24-uurseconomie, het beschikbaar maken van digitale verkoopkanalen en/of het realiseren van een kortere time to market.

1000

Gerelateerde content

De IT-organisatie digital proof…wacht niet te lang!

Deze digitaliseringsprogramma's, die in sommige gevallen vorm krijgen als transformatie of innovatieprogramma, krijgen allemaal te maken met een aantal vragen die zich verhouden tot de huidige IT-organisatie. Vragen als 'hoe dragen we zorg dat de huidige IT-organisatie de disruptieve vernieuwing niet tempert?' en 'hoe dragen we zorg dat de beoogde partij die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling en/of beheer voldoende geëquipeerd is voor de opgeleverde IT?'.

Kijk vroegtijdig naar de IT-organisatie en stel vast waar veranderingen nodig zijn

Daarnaast zien we dat steeds meer organisaties concepten als DevOps of zelfs BussDevOps introduceren binnen de IT-organisatie om de korte time to market van IT-oplossingen te realiseren. In de praktijk is de invoering hiervan geen sinecure en betekent veel meer dan alleen het bij elkaar brengen van ontwikkel- en beheerteams. Naast impact op de processen en de organisatie heeft dit vaak minstens zoveel impact op de geldende mentaliteit en cultuur.

Om recht te doen aan de doelstellingen van ingezette digitaliseringtrajecten en introducties van concepten als DevOps en de belofte die daarmee zouden moeten worden ingelost, is het van belang om vroegtijdig naar de IT-organisatie te kijken en vast te stellen of, wat en waar er veranderingen benodigd zijn. Om antwoord te geven op deze vraag biedt de uitvoering van een IT-assessment uitkomst.

Hieronder zijn bij wijze van tip enkele vragen opgenomen die als leidraad kunnen dienen bij deze eerste stap.

  • Sluit de huidige IT-strategie aan op de gestelde ambities, zoals 24/7 beschikbaarheid, het ondersteunen van (meerdere) digitale verkoopkanalen en het kunnen realiseren van kortere time tot market?
  • Indien de DevOps wijze van werken geambieerd wordt binnen de organisatie, is bekend wat dat betekent voor de processen, organisatievorm, besturing en cultuur?
  • Hoe gaat de organisatie om met verschillende snelheden/wijze van organiseren van de ontwikkelstraten (enerzijds de agile/DevOps aanpak, anderzijds de meer traditionele waterval aanpak)?
  • Past het huidige besturingsmodel en de organisatievorm bij de gestelde ambities en de verschillende ontwikkelaanpakken?
  • Zijn de IT-beheerprocessen in voldoende mate flexibel om naast in de meer waterval georganiseerde omgevingen tevens effectief te fungeren in meer agile/DevOps georiënteerde omgevingen?
  • Sluit de sourcing strategie aan bij de gestelde ambities? Haalt de sourcing strategie de kracht uit de markt?
  • Zijn de (IT) medewerkers in voldoende mate te duiden als T-shaped medewerkers? Oftewel zijn zij naast specialist op een expertisegebied tevens ingesteld op samenwerking en het nemen van (gezamenlijke) verantwoordelijkheid?
  • Wordt er gestuurd en geanticipeerd op gezamenlijke kpi's voor ontwikkeling en beheer (productiviteit (velocity), gerealiseerde functiepunten/storypoints, beschikbaarheid, oplostijden etc.)?
  • Is automatisering van testen en in productie-name een hoge prioriteit binnen de IT-organisatie en heeft men daarvoor de juiste tools?

Indien bovenstaande vragen leiden tot een 'interessant, hoe zit dat eigenlijk bij ons'-moment is het zinvol om een IT-assessment uit te voeren en hiermee de basis te leggen voor een transitie naar een digital-proof IT-organisatie.

Deborah Hofland – Deborah is associate director bij IT Advisory, onderdeel van KPMG Management Consulting. Ze is al meer dan 20 jaar als IT-adviseur en -onderzoeker actief in de publieke sector.

Sebastiaan Tiemens – Sebastiaan is een management consultant die acteert op het snijvlak van business en IT met een brede ervaring aan uitgevoerde IT projecten gericht op IT-transformaties. Zijn specialisaties ligt zowel binnen adviestrajecten gericht op (IT) strategievorming en ondersteuning van complexe besluitvorming, bij het ontwerp van (IT) target operating modellen, als op de uitvoering van IT-transformaties in de rol van programmamanager.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig