Solvency II AUP: Altijd lastig, zo'n eerste dag |

Solvency II AUP: Altijd lastig, zo'n eerste dag

Solvency II AUP: Altijd lastig, zo'n eerste dag

Na een decennium van voorbereiding, is vanaf 1 januari 2016 Solvency II echt van start gegaan.

Contact

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Na een decennium van voorbereiding, is vanaf 1 januari 2016 Solvency II
echt van start gegaan. De eerste proeve van bekwaamheid was de zogenaamde Day One rapportage aan DNB. DNB heeft hierbij, in overleg met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), een werkprogramma opgesteld in de vorm van 189 Agreed Upon Procedures (AUP). Een feitelijke vastlegging, zonder inhoudelijk oordeel, op het terrein van Governance, Data, Tax, Voorzieningen en Kapitaal. Een hele opgave, waar initieel bij verzekeraars het gevoel overheerste van ‘we hebben het vrijwel allemaal op orde’, bleek het echter niet op alle fronten koek en ei. Belangrijk is echter om de uitkomsten te zien als de agenda voor morgen: wat gaat er goed en waar is er ruimte voor verbetering.

Een nieuwe wereld, die eenieder (gevoelsmatig) nog onder ‘controle’ moet krijgen. 

Solvency II grootheden als ‘eigen vermogen’ (OF) en ‘vereiste solvabiliteit’ (SCR) – samen uitmondend in het solvabiliteitspercentage – staan meer in de belangstelling dan ooit tevoren. Niet alleen intern bij de verzekeraar, maar zeker ook extern bij investeerders, analisten en rating agencies. Het verklaren van de volatiliteit van deze grootheden is nu aan de orde van de dag, terwijl voorheen stabiliteit altijd de graadmeter was. Binnen KPMG denken we hier ook over na, we hebben in dat kader bijvoorbeeld een artikel geschreven over ‘Free Capital Generation’ (gepubliceerd in De Actuaris – juli 2016). 

Een nieuwe wereld, die eenieder (gevoelsmatig) nog onder ‘controle’ moet
krijgen. In hoeverre is het daarbij acceptabel dat de processen die deze grootheden voortbrengen nog suboptimaal zijn? Wat wij zien is dat geen van de verzekeraars aan alle procedures voldoet. Dit betekent dat volatiliteit aan de ene kant wordt veroorzaakt door de reguliere markt- en bedrijfsontwikkelingen en aan de andere kant door een onvoldoende robuust proces. Dit laatste maakt het voor bestuurders en toezichthouders moeilijk om op te vertrouwen. Bij bijvoorbeeld de trajectcontrole op de A2 helpt het ook niet als de snelheidsmeter enorm heen-en-weer schommelt, zonder dat je weet of je nu harder of zachter rijdt? 

De AUP was sterk gericht op de feiten, waarin de onderneming zélf alles moest vaststellen, dit dwong de auditor in een wat formele houding. Het is niet zo dat verzekeraars niet vertrouwen op de getallen die ze voortbrengen, maar controles worden vaak nog onvoldoende zichtbaar vastgelegd. Verzekeraars zijn prima in staat om uit te leggen welke methoden en veronderstellingen zijn toegepast, maar er bleek weinig documentatie beschikbaar omtrent bijvoorbeeld uitgevoerde interne of externe review of de omstandigheden waaronder gehanteerde methoden en veronderstellingen niet meer passend zijn. De robuustheid van een solvabiliteitsratio ligt vaak wel in dat laatste. Het is cruciaal om te weten tot hoe ver je kunt gaan. Het gaat er niet om hoe hard je auto maximaal kan, maar om hoeveel gas je kunt geven zonder uit de bocht te vliegen of wanneer je moet (bij-)remmen.

Al met al gaat het niet zozeer om de AUP op zichzelf. Het gaat om de voltooiing van de SII implementatie en de opmaat naar een robuuste organisatie die klaar is voor de volgende veranderingen die aanstaande zijn, zoals IFRS 9 en IFRS 4 fase 2. Oftewel, de agenda van morgen. En dit allemaal bovenop alle andere uitdagingen waar verzekeraars al dagelijks mee te kampen hebben.

 

Patrick Dannenburg is senior manager bij KPMG en gespecialiseerd in Financial Risk Management. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig