Technologie zet de deur wagenwijd open voor fraudeur |

Technologie zet de deur wagenwijd open voor fraudeur

Technologie zet de deur wagenwijd open voor fraudeur

Het is een fait accompli dat bedrijven wereldwijd enorme schade ondervinden door fraude. Naast de financiële en juridische implicaties wordt de maatschappelijke impact van fraude in tijden van transparantie steeds omvangrijker.

Gerelateerde content

Technologie zet de deur wagenwijd open voor fraudeur

Het is een fait accompli dat bedrijven wereldwijd enorme schade ondervinden door fraude. Naast de financiële en juridische implicaties wordt de maatschappelijke impact van fraude in tijden van transparantie steeds omvangrijker. KPMG onderzocht in totaal 750 fraudegevallen verdeeld over 78 landen over de periode 2013 tot 2015 om het profiel van de fraudeur in kaart te brengen en publiceerde in 2016 in de internationale publicatie “Global profiles of a fraudster”.

De kenmerken van een fraudeur
Het onderzoek wijst uit dat de gemiddelde fraudeur internationaal gezien nog steeds man is, tussen de 36 en 55 jaar oud is, enige status binnen een bedrijf heeft en over de mogelijkheid beschikt om beheersingsmaatregelen ter zijde te schuiven. Daarnaast is er een grote kans dat de fraudeur op managementniveau of hoger opereert, minstens zes jaar werkzaam is in het bedrijf en door collega’s als autocratisch wordt getypeerd. Internationaal gezien zijn de vrouwelijke fraudeurs bezig met een opmars. De Nederlandse fraudeur is in meer dan de helft van de gevallen onder de 45 jaar en daarmee een stuk jonger dan de internationale fraudeurs.

Betekent dit dat we extra waakzaam moeten zijn ten aanzien van bepaalde collega’s? Het antwoord is “nee”. Een aanpak gebaseerd op uiterlijke kenmerken is nooit succesvol geweest. Het is echter wel zinvol om beter begrip te krijgen waar de fraudedreiging vandaan komt en welke middelen er zijn om het risico op fraude te mitigeren.

Fraude dreiging
De grootste fraudedreiging komt nog steeds van binnenuit, daar 65% van de fraudeurs een arbeidsrelatie heeft met de organisatie waarbinnen de fraude zich manifesteert. Doorgaans duurt het één tot vijf jaar voordat de fraude wordt ontdekt en in 27% van de fraudegevallen bedraagt de omvang meer dan 1 miljoen USD.

Bij een kwart van de fraudedelicten is gebruik gemaakt van technologie, zoals het invoeren van vervalste informatie in de administratie, misleiding via e-mail of ongeautoriseerde toegang tot computersystemen. Technologie is daarmee een belangrijk vliegwiel voor fraudeurs om de fraude daadwerkelijk te plegen. Dit soort delicten worden gepleegd door jongeren (tussen de 26 en 45 jaar) die over een meer dan gemiddelde kennis van de technologie beschikken. Het feit dat dit soort fraudes vooral in deze leeftijdscategorie plaatsvindt betekent dat de omvang van de elektronische delicten alleen maar zal toenemen.

Hoewel op dit moment de grootste fraudedreiging van binnenuit komt, voorziet KPMG dat in de loop der jaren de fraudedreiging buiten de organisatie verder zal toenemen. Op dit moment kan 4% van de geanalyseerde fraudes worden aangemerkt als cyberfraude. Op het eerste gezicht lijkt het aandeel van cyberfraude beperkt, maar dit zou het topje van de ijsberg kunnen zijn. Veel fraude via het internet blijft nog altijd onopgemerkt. Naast de externe frauderisico’s als gevolg van cyberincidenten kan worden gedacht aan de risico’s die ondernemingen lopen als gevolg van externe partijen die (internationaal) namens de onderneming opereren.

Tegenwicht
Het gebruik van technologie stelt ondernemingen in toenemende mate bloot aan fraude. Bovendien laten bij veel bedrijven de interne controles te wensen over, waardoor werknemers die willen frauderen ongehinderd hun gang kunnen gaan. In 61% van de gevallen zijn zwakke interne beheersingsmaatregelen debet aan de fraude.

De inspanningen van fraudeurs om nieuwe technologie te gebruiken om de beheersingsmaatregelen te omzeilen loopt uit de pas met de inspanningen van bedrijven om fraude met behulp van technologie juist te voorkomen. Slechts 3% van de onderzochte fraudes is proactief opgespoord behulp van technologie, waaronder het inzetten van anti-fraude ‘Data Analytics’ of ‘Open Source Intelligence’ om delicten en risicovolle zakenpartners vroegtijdig op te sporen.

Breng daarom periodiek de interne en externe frauderisico’s in kaart en zet daar adequate (technologische) beheersingsmaatregelen tegenover naast aandacht voor de organisatiecultuur. Het profiel van de fraudeur is immers aan het veranderen en daarmee de verschijningsvormen van fraude. Het bewust nadenken over interne en externe frauderisico’s en het proactief inzetten van technologie vergroot de weerbaarheid van een organisatie. Voorkomen blijft beter dan genezen.

 

Auteurs: Caroline Molenaar, director KPMG Advisory Risk Consulting  & Evelyn Bell, senior consultant Forensic Investigations.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig