De toegevoegde waarde van overheid en bedrijfsleven |

Overheid en bedrijfsleven moeten zich rekenschap geven van hun werkelijke toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van overheid en bedrijfsleven

Vanuit KPMG hebben we een rekenmethodiek ontwikkeld, True Value geheten, om het begrip welvaart verder te brengen door ook de minder tastbare elementen ervan meetbaar te maken.

Gerelateerde content

Man looking out of the window

Vandaag debatteert de commissie ‘Breed welvaartsbegrip’ met de Tweede Kamer over de invoering van aanvullende welvaartsindicatoren. Commissievoorzitter Rik Grashoff (GroenLinks) pleit er deze ochtend in het Financieel Dagblad voor dat meer indicatoren een plek in het parlementaire debat moeten krijgen. Immers, ‘er zijn veel meer indicatoren voor onze welvaart’ dan de optelsom van alle geproduceerde goederen en diensten.

Welvaart is meer dan het bruto binnenlands product
Ik ben het volkomen met de heer Grashoff, en zijn commissie, eens. Het bruto binnenlands product, dat nu vaak als indicator voor welvaart wordt gebruikt, omvat slechts het economische gedeelte van onze samenleving. Wij weten dat welvaart meer is dan dat: onderwijs, gezondheid en milieu behoren daar bijvoorbeeld ook toe.

Vanuit KPMG hebben we een rekenmethodiek ontwikkeld, True Value geheten, om het begrip welvaart verder te brengen door ook de minder tastbare elementen ervan meetbaar te maken. Deze innovatieve methode berekent, behalve de economische effecten van de bedrijfsvoering of een investeringsbeslissing, ook de niet-financiële effecten op de maatschappij en het milieu.

Autofabrikant Volvo, cementfabrikant LafargeHolcim en telecommaatschappij Vodafone zijn enkele van de grote bedrijven die de voordelen van deze werkelijke waarde benadering hebben erkend en toegepast.

Kwantificeren en monetariseren van externaliteiten
Het kwantificeren en, in harde Euro’s, meetbaar maken (monetariseren) van niet gecompenseerde door derden gemaakte kosten als gevolg van economische activiteit (externaliteiten) is lastig. Toch moeten we dat blijven proberen. KPMG heeft met deze methodiek de afgelopen drie jaar veel ervaring opgedaan.

We zijn er echter nog niet. Het heeft 100 jaar geduurd om tot een internationale boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen (IFRS) te komen. In dat opzicht zijn we met het berekenen van True Value de kinderschoenen nog niet ontgroeid.

Ik pleit dan ook voor de (verdere) invoering van de methodiek in het bedrijfsleven én op overheidsniveau. Het is immers niet meer van deze tijd om als bedrijf, of als land, enkel te kijken naar hetgeen je produceert in economische zin. Het gaat er om dat je kijkt naar wat je totale bijdrage is aan de economie, het milieu en de maatschappij. Pas dan is er sprake van échte waarde en échte welvaart.

 

Auteur: Bernd Hendriksen, partner

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig