Hoe kunnen we het Verenigd Koninkrijk helpen? |

Hoe kunnen we het Verenigd Koninkrijk helpen?

Hoe kunnen we het Verenigd Koninkrijk helpen?

265.131 tweets (and counting!) en dat alleen in Nederland, de Brexit (51,9% van de kiesgerechtigden in het Verenigd Koninkrijk stemde afgelopen donderdag voor een vertrek uit de Europese Unie) was the talk of our ever global town.

Gerelateerde content

265.131 tweets (and counting!) en dat alleen in Nederland, de Brexit (51,9% van de kiesgerechtigden in het Verenigd Koninkrijk stemde afgelopen donderdag voor een vertrek uit de Europese Unie) was the talk of our ever global town.

Waar de Britten zelf feestvierden, en en passent een nieuwe Onafhankelijkheidsdag uitriepen, danwel hun volledige toekomst in duigen zagen vallen (‘What have we done?!’) ontbrak het vooral aan de rust en kalmte om deze historische gebeurtenis te analyseren en, de gevolgen hiervan, op waarde te schatten.

En dat terwijl juist de Britten bekend staan als een bedachtzaam volk. Op internet is dit fenomeen de laatste jaren zelfs sterk gecultiveerd met dank aan de ‘Keep calm and carry on’-posters, waar het uitgroeide tot een internetmeme.

De originele campagneposter van het Britse Ministerie van Informatie werd precies op deze dag, 27 juni, 79 jaar geleden geïntroduceerd om het moreel van de Britten te versterken die onder zware luchtbombardementen te lijden hadden.

Praat elkaar geen referendum-recessie in
Ik roep dan ook op om elkaar vooral geen referendum-recessie aan te praten. Maar om te analyseren wat er is gebeurd, wat er op ons –de Europese Unie in het algemeen en Nederland in het bijzonder- afkomt en vervolgens hoe we daar op in gaan spelen.

Nu is nog niet de tijd om definitieve uitspraken te doen. Als het stof van het referendum straks is neergedaald dan weten we beter hoe de zaken er voor staan. Vanuit KPMG adviseren we al onze klanten dan ook om geen overhaaste, onomkeerbare besluiten te nemen.

Allereerst moet duidelijk worden wie het land gaat leiden. Afgelopen vrijdag heeft David Cameron zijn ontslag ingediend als prime minister van het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft zijn partij opgeroepen om, uiterlijk voorafgaand aan het partijcongres, dat plaatsvindt van zondag 2 tot en met woensdag 5 oktober in Birmingham, voor een plaatsvervanger te zorgen.

Deze plaatsvervanger heeft mogelijk geen evident electoraal mandaat en in dat licht zullen er, wellicht, nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden.

Nadat de nieuwe prime minister is geïnstalleerd kan men een begin maken met het langdurige traject van de onderhandelingen over de voorwaarden voor vertrek uit de Europese Unie. Pas daarna volgt de feitelijke implementatie van de hierin gemaakte afspraken en hebben we een beeld van de precieze consequenties voor de Europese Unie, Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven.

Wordt het Verenigd Koninkrijk het nieuwe Noorwegen, Zwitserland of Turkije?
De Britten hebben gekozen voor de logica van de geologie door het, fysieke, afdrijven van het eiland, met één centimeter per jaar, een megaversnelling te geven.

Economie en samenwerking, met name over de (eigen)landsgrenzen heen, staat en valt met vertrouwen. Dat vertrouwen ontstaat niet zomaar en heeft, nu de Britse democratie zijn beloop heeft gehad, een flinke knauw gekregen.

Niettemin willen en moeten we, linksom of rechtsom, met onze buren verder. Vanuit KPMG zien wij vier mogelijke scenario’s voor de invulling van deze samenwerking. Wordt het Verenigd Koninkrijk het nieuwe Noorwegen, Zwitserland of Turkije? Of volgen zij het World Trade Organization-scenario?

Op het KPMG EU Referendum Forum kunt u kennis nemen van de meer uitgebreide analyses van onze (internationale) collega’s én zelf participeren in de discussie.

Hoe kunnen we het Verenigd Koninkrijk helpen?
Het vertrouwen moet dus weer terug. Daarbij helpen de diverse oproepen om de aanstaande scheiding zo snel en pijnlijk mogelijk te maken zeker niet. We hebben immers ook veel aan elkaar te danken, dus laten we zien hoe we verbonden kunnen blijven.

Ik zie daarom meer in een constructieve benadering van de Brexit. Waarbij onze politici, bestuurders van corporate Nederland én de gewone burgers positief kritisch mee dienen te denken over hoe wij gezamenlijk onze ‘nieuwe’ EU vorm en invulling gaan geven.

En waarbij we kijken hoe we de Britten, waar we ook in de toekomst mee blijven samenwerken, kunnen helpen. Als mede-grondlegger van de Europese Unie is het voor Nederland een logische rol hierin het voortouw te nemen.

 

Auteur: Albert Röell, voorzitter Raad van Bestuur KPMG Nederland

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig