Hoe breng je de organisatie naar een volgend niveau? |

The next Lean level. Hoe breng je de organisatie naar een volgend niveau?

Hoe breng je de organisatie naar een volgend niveau?

De huidige marktomstandigheden dwingen organisaties om steeds effectiever en efficiënter te gaan werken. Klanten worden steeds kritischer en veeleisender en vragen om meer flexibiliteit, kwaliteit en snelheid in het leveren van producten en diensten. Het is duidelijk dat steeds meer organisaties voor Lean kiezen om aan de behoefte en de eisen van klanten te voldoen.

Gerelateerde content

The next Lean level. Hoe breng je de organisatie naar een volgend niveau?

Knowledge has to be improved, challenged, and increased constantly,
or it vanishes.”
– Peter Drucker –

 

De huidige marktomstandigheden dwingen organisaties om steeds effectiever en efficiënter te gaan werken. Klanten worden steeds kritischer en veeleisender en vragen om meer flexibiliteit, kwaliteit en snelheid in het leveren van producten en diensten. Het is duidelijk dat steeds meer organisaties voor Lean kiezen om aan de behoefte en de eisen van klanten te voldoen.

Organisaties die net starten met Lean kampen met andere vraagstukken dan organisaties die al langer met Lean bezig zijn. We zagen verschillen tussen sectoren in Lean volwassenheid en hebben dit uitgewerkt tot een Lean Journey waar organisaties doorheen gaan na hun eerste ervaringen met de methode, waarin mensen getraind worden en de eerste projecten uitgevoerd worden. Vervolgens worden de Lean principes steeds meer onderdeel van het dagelijkse werk. Organisaties die het meest volwassen zijn in Lean hebben een cultuur waarin het voortdurend verbeteren van de productiviteit en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening centraal staat.

Een cowboy mentaliteit om te starten
Organisaties die starten passen de Lean tools veelal instrumenteel en nog los van elkaar toe, doordat mensen zich de tools nog eigen moeten maken. In deze fase worden vaak de eerste besparingen gerealiseerd omdat de eerste procesinzichten direct grote winsten opleveren. Er is lef nodig om de eerste projecten uit te voeren, de eerste investeringen te doen en fouten durven te maken. Er is een sterke overtuiging nodig om de eerste resultaten te boeken en volhardendheid om de eerste uitdagingen te overwinnen.

Obstakels en tips voor de volgende fase

Strijdvaardigheid om de slag tussen de waan van de dag en verankering in de dagelijkse werkwijze te overwinnen
Naarmate meer mensen in de organisatie ervan overtuigt zijn dat de Lean manier van werken de juiste is, dan ontstaat de volgende uitdaging om dit verder te verspreiden en ook vol te houden. Als na het behalen van de eerste resultaten geen aandacht gegeven blijft worden, dan vervalt de organisatie snel weer in de oude werkwijze en meestal ook terug naar eerdere performance. Juist het goed verankeren in de organisatie en het verankeren in dagelijkse werkwijze is een dagelijks gevecht. Managers zullen moeten coachen, experimenteren en medewerkers stimuleren met uitdagende verbeterdoelen.

Obstakels en tips voor de volgende fase

Lean in DNA opgenomen door voldoende reflectie
Organisaties die zich in het derde stadium bevinden zien nog meer dan andere organisaties hoe belangrijk het is om te blijven ontwikkelen en te verbeteren. De focus ligt steeds meer op de gehele procesketen en bottlenecks verplaatsen zich naar andere plaatsen in de keten. Als er processen, afdelingen of individuele medewerkers niet conform Lean methoden werken, dan wordt daar direct actie op genomen. De organisatie weet immers hoe belangrijk het is om vol te houden. Het is eenvoudiger een rijdende auto rijdend te houden, dan een stilstaande auto weer in beweging te krijgen. In de organisatie worden initiatieven genomen om steeds te blijven reflecteren en continu nieuwe verbeteringen te vinden. Er worden strategische partnerships aangegaan om de gehele keten te optimaliseren.

Obstakels en tips voor de volgende fase

Uit het onderzoek bleek ook dat het aantal jaren dat met Lean gewerkt wordt een graadmeter voor Lean volwassenheid is. Daarentegen lijkt een organisatie breed Lean 6Sigma programma of Lean operational management uitrol een randvoorwaarde om dit derde stadium te bereiken.

Deze tweede blog komt voort uit een Lean onderzoek dat KPMG hield onder ruim 250 organisaties. De eerste blog ging over het starten met Lean. De derde blog over de verschillen in sectoren op Lean volwassenheid, welke resultaten geboekt zijn met Lean en hoe organisaties kijken naar 2020.

Juist door inzichten te delen blijft kennis actueel. Mocht je niet reflecteren en nieuwe kennis ontwikkelen, dan veroudert het per definitie. Help ook andere organisaties om hun volgende stap te zetten, door je kennis en inzichten te delen!

 

Auteur: Olaf van Arkel, management consultant binnen KPMG Advisory

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig