Beroepseed accountants |

Beroepseed accountants: Verdere versterking van het interne kompas

Beroepseed accountants

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van beroepsorganisatie NBA, op dinsdag 17 mei in Amsterdam, is de invoering van een beroepseed voor accountants met grote meerderheid aangenomen, zoals terug te lezen is op vakblad Accountant.nl.

Gerelateerde content

Beroepseed accountants: Verdere versterking van het interne kompas

De beroepseed is onderdeel van het pakket van 53 verbetermaatregelen dat de sector in september 2014 heeft gepresenteerd in het rapport ‘In het publiek belang’.

Het doel van deze maatregelen is om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accountantscontrole verder te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Maatregel 1.1 betreft de invoering van de eed die het komende jaar moet worden afgelegd door alle geregistreerde accountants.

Betekenisvol moment
Wij vinden het afleggen van de beroepseed een positieve ontwikkeling. We zijn onlangs met de invoering daarvan gestart. Als onderdeel van de eerste groep binnen KPMG heb ik inmiddels de beroepseed afgelegd. Dat was een betekenisvol moment en een extra gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de waarden die belangrijk zijn voor de uitoefening van het beroep van accountant, zoals bijvoorbeeld integriteit, vakbekwaamheid en het handelen in het algemeen belang.

Wat ons betreft helpt de eed om het interne kompas van accountants verder te versterken. Dat is de reden dat ik met mijn collega’s in de Raad van Bestuur ook de bredere toepassing van een dergelijk instrument binnen onze organisatie aan het verkennen ben.

 

Auteur: Egbert Eeftink, Head of Audit en lid van de Raad van Bestuur van KPMG.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig