Hoe ga je aan de slag met de Circulaire Economie? |

Hoe ga je aan de slag met de Circulaire Economie? Andere manier van ketensamenwerking nodig

Hoe ga je aan de slag met de Circulaire Economie?

De Circulaire Economie biedt kansen voor de Nederlandse economie en het milieu. Onderzoek van TNO voorziet 54.000 extra banen en 25% reductie van geïmporteerde grondstoffen. Daarnaast zijn er voordelen op het gebied van kennisontwikkeling, logistieke innovatie en ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten. Kansen te over zou je zeggen, maar hoe ga je er mee aan de slag?

1000

Gerelateerde content

Hoe ga je aan de slag met de Circulaire Economie? Andere manier van ketensamenwerking nodig

In het kader van het Nederlandse EU voorzitterschap is er veel aandacht voor de Circulaire Economie. Er wordt veel over het concept gesproken en KPMG is één van de 25 ambassadeurs van Nederland als circulaire hotspot geworden om de impact te helpen vergroten. Eén van de belangrijkste uitdagingen is samenwerking in de keten. Door ketensamenwerking kunnen tradionele waardeketens (deels) gesloten worden:

 

"Cross-chain collaboration (Ellen MacArthur Foundation, 2013):
“Connecting and reinforcing a network of actors within their supply chain by managing transparency of data, transactions, material flows, responsibilities and sharing benefits.”

 

In de bouwsector zijn al mooie initiatieven waar te nemen. Zo is in Hoofddorp een bedrijvenpark (Park 2020) ontwikkeld door Delta Development waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen die zo min mogelijk milieu-impact opleveren én vervangbaar zijn. De materialen en componenten worden ontworpen voor hergebruik. Een andere trend is het gebruik van lichtgewicht staalconstructies die makkelijk te demonteren en hergebruiken zijn zoals Alliander heeft toegepast voor haar nieuwe circulaire hoofdkantoor. Uit eigen onderzoek blijkt echter dat nog een wereld te winnen is als het gaat om ketensamenwerking. Pas als alle betrokken partijen vanaf de start samen optrekken en verantwoordelijkheden delen worden innovatieve oplossingen gevonden en echte waarde toegevoegd.

Circulaire economie: van visie tot hergebruik
Er zijn vijf fasen te onderscheiden in een circulair proces:

 1. Voorbereiding en visie ontwikkeling
 2. Betrekken van markt en keten
 3. Ontwikkelen van samenwerkingsvorm/nieuwe contracten
 4. Uitwerking via business model strategie en productie/realisatie
 5. Gebruik en voorbereiding voor hergebruik

 

"Circulariteit is een populaire strategie geworden om duurzaamheid te bereiken in het bedrijfsleven. Alleen zijn er nog weinig bedrijven echt circulair die optimaal rekening houden met ‘slow consumption’ en 'closing loops’” (Nancy Bocken, Associate Professor Delft University of Technology).

 

Stel andere vragen
Maar hoe ga je nu daadwerkelijk met circulariteit aan de slag? Een aantal richtlijnen:

 • Ketensamenwerking begint bij opdrachtgevers die andere vragen stellen. In plaats van (klassiek) specifieke eisen te stellen aan producten gaat het om een ambitie voor zowel het product als het gezamenlijke proces.
 • Betrek alleen ketenpartners bij je proces die ook daadwerkelijk waarde toevoegen. In elke keten zijn spelers actief die op een slimme manier winst maken op basis van de verdiensten van anderen. Deze spelers produceren zelf vrij weinig tot niets (product of service gerelateerd), maar hebben wel flinke marges. Betrek deze partijen niet of vraag ze om hun rol anders in te vullen.
 • Denk in disciplines in plaats van bedrijven. Bedenk welke disciplines je nodig hebt en vraag hierom. Zo kunnen nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan tussen verschillende bedrijven die anders niet zouden samenwerken.
 • Faciliteer de samenwerking door de keten bijeen te brengen. Deze ketenregisseursrol zorgt er voor dat ketenpartners elkaars bedrijfsvoering leren kennen en verder kijken dan hun traditionele eigen rol. Op die manier kunnen integrale oplossingen gevonden worden. Een rol als ketenregisseur kunnen verschillende spelers op zich nemen.

 

“Het proces is ingewikkelder, maar levert uiteindelijk veel meer op.”
(Coert Zachariasse, CEO Delta Development Group)

 

 • Zorg voor nieuwe contracten die ketensamenwerking stimuleren. In zulke contracten staan gezamenlijke doelen centraal in plaats van specificaties en ge-externaliseerde verantwoordelijkheden.
 • Gebruik integrale modelleer software en ‘materiaalpaspoorten’ om materialen en hun waarde te kunnen blijven volgen door de keten heen.
 • Gebruik andere financiële incentives om ketensamenwerking te stimuleren door gezamenlijke doelen te koppelen aan een financiële prikkel. Dit geldt ook de andere kant op: bij het niet halen van gezamenlijke doelstellingen zijn ketenpartners gezamenlijk financieel verantwoordelijk.
 • Zet een marktplaats op waar gebruikte producten, componenten en grondstoffen gemakkelijk kunnen worden uitgewisseld.

Auteurs: Arnoud Walrecht, senior manager KPMG Sustainability en Eline Leising, TU Delft.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig