Verandering begint bij Lean opereren en transformeren |

Echte verandering begint bij Lean opereren, en transformeren

Verandering begint bij Lean opereren en transformeren

Bijna alle organisaties willen klanten binden en onderscheidend zijn in de markt. Tegelijkertijd willen ze ook de kosten in de gaten houden. Dat betekent Lean, oftewel slank, opereren. Innovaties zijn nodig om radicaal te veranderen. Echter alleen vanuit eenvoud, slagen innovaties ook daadwerkelijk.

1000

Gerelateerde content

Echte verandering begint bij Lean opereren, en transformeren
 • Eenduidig veranderdoel
  Om te kunnen veranderen moet je weten waar naartoe. Je hebt daarvoor een langere termijn doel, een punt op de horizon nodig, maar ook duidelijkheid wat er dan concreet anders moet qua gedrag. Door heldere overlegstructuren en korte, directe feedbacklussen worden dezelfde doelen nagestreefd en ontstaat veranderbereidheid. Hoe duidelijker en concreter het gemaakt kan worden in de dagelijkse praktijk des te groter de slagingskans van de transformatie.
 • Onze beste manier van werken om de klantvraag waar te maken
  De output van het op te leveren werkproces moet centraal staan tijdens de transformatie. Om de klantvraag te kunnen invullen zijn IT-systemen, data en menselijke capabilities harmonieus op elkaar afgestemd. De informatie die nodig is om het werk te optimaliseren, te controleren en fouten te voorkomen is belangrijk om succesvol te zijn. Juist die gemeenschappelijke taal zorgt ervoor dat de supply chain succesvol kan zijn.
 • De werkvloer centraal
  Veel organisaties krijgen in de loop der jaren een te grote afstand tot de werkvloer, terwijl daar de toegevoegde waarde geleverd wordt. Succesvolle organisaties stellen de werkvloer centraal en organiseren wat nodig is aan management en support om de werkvloer te laten excelleren. Staf-units en leadership staan ten diensten van de werkvloer.
 • Duurzame transformatie
  Een uitdaging in transformaties is het meenemen van de organisatie. Juist doordat er eigenaarschap wordt genomen voor effectiviteit van de manier van werken, zal deze steeds verder verbeteren en verankerd blijven. Uitgangspunt is dat je vanaf de eerste dag van de verandering al nadenkt hoe de uiteindelijke situatie eruit zou moeten zien en die ga je zo snel als mogelijk realiseren. De lijnorganisatie wordt direct betrokken en meegenomen.
 • Veel experimenteren en alleen uitrollen als het zich bewezen heeft.
  Juist door gebruikers vanaf de ontwikkeling te betrekken en steeds experimenten uit te voeren, kan worden vastgesteld of de ontwikkelingen ook het gewenste effect geven. Door kleine stappen te zetten, ontwikkeld de organisatie zich aan de hand van de nieuwe werkwijze en wordt de omgeving en nieuwe werkwijze op elkaar afgestemd. Bovendien wordt op basis van feiten inzichtelijk wat daadwerkelijk werkt.
 • Een omgeving waar van fouten wordt geleerd
  Door het opzoeken en duidelijk maken van kennisgrenzen kunnen mensen leren. Voldoende feedback stimuleert een lerende omgeving. De intentie is om first time right op te leveren en fouten worden gezien als een kans om te verbeteren. Veel programma’s kennen de kennishorizon niet en gaan er vanuit dat alle medewerkers het zich vanzelf eigen maken.
 • De weg naar eenvoud
  De meeste organisaties en transformaties hebben te kampen met veel complexiteit. Complexiteit kan gereduceerd worden door processen transparant te maken, verbeterdoelstellingen scherp te definiëren en de echte grondoorzaken weg te nemen. Procesanalyse en root cause analyses geven overzicht in welke factoren er daadwerkelijk toe doen. Door de uiteindelijke situatie direct eenvoudig te maken, worden complexe programma’s voorkomen. 

De druk om te onderscheiden en strategisch voordeel te behalen is groot. Juist door het bij elkaar brengen van verschillende capabilities zoals IT, Customer Excellence, partnerships en Lean kunnen strategische capabilities ontwikkelt worden waarmee men onderscheidend in de markt kan zijn. In de opzet van de transformatie wordt vaak al een keuze gemaakt welke Lean-elementen ingezet worden, daarnaast wordt Lean vaak ingezet bij de implementatie. Juist die keuze kan het daadwerkelijke succes en effect van de gehele transformatie bepalen en dus de uiteindelijke groei. Be aware!

Auteur: Olaf van Arkel, management consultant binnen KPMG Advisory met als specialisatie Lean. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig