Waar verwachten organisaties in 2020 met Lean te staan? |
close
Share with your friends

Waar verwachten organisaties in 2020 met Lean te staan?

Waar verwachten organisaties in 2020 met Lean te staan?

Een goed gekozen punt op de horizon is een belangrijke randvoorwaarde om de organisatie zelfstandig keuzes te kunnen laten maken. Ieder individu moet kunnen bepalen wat wel of niet in de lange termijn strategie past. Dit punt wordt ook wel True North genoemd.

Auteur

Manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Waar verwachten organisaties in 2020 met Lean te staan?

You don’t have to see the whole staircase. Just take the first step.
- Martin Luther King Jr. - 

Een goed gekozen punt op de horizon is een belangrijke randvoorwaarde om de organisatie zelfstandig keuzes te kunnen laten maken. Ieder individu moet kunnen bepalen wat wel of niet in de lange termijn strategie past. Dit punt wordt ook wel True North genoemd. Om dit beeld scherper te krijgen, vroegen we de respondenten die Lean nu toepassen naar hun verwachting hoe zij Lean denken toe te passen in 2020.

 

92% van de organisaties denkt Lean in 2020 nog steeds toe te passen, waarbij 70% denkt dat Lean integraal onderdeel van het dagelijks werk wordt en er een cultuur van continu verbeteren heerst

 

Slechts 8% denkt dat Lean niet meer gebruikt zal worden. De overige 12% denkt dat er Lean tools toegepast worden of dat Lean toegepast wordt in verbeterprojecten en 11% denkt dat er op dat moment een Lean uitrol programma loopt om de methode verder uit te rollen.

Op welke gebieden wordt Lean in 2020 voornamelijk toegepast?
Aan de respondenten die verwachten dat Lean ook toegepast wordt in 2020 vroegen wij ook op welke gebieden Lean toegepast zal blijven worden. De respondenten die Lean nog toepassen in 2020 verwachten dat te doen op diverse gebieden, waarvan het gebied van Customer excellence het meest waarschijnlijk wordt geacht en marketing & sales het minst waarschijnlijk.

  • Customer excellence (86%)
  • Leverancier (82%)
  • Financiële functie (81%)
  • Software ontwikkeling (76%)
  • Strategische initiatieven (77%)
  • Marketing & Sales (64%)

Welke obstakels worden gezien voor strategie 2020?
Ook vroegen we welke obstakels gelden om Lean verder te laten ontwikkelen. Obstakels die door veel organisatie onderkent werden zijn; voldoende kennis van Lean en commitment op verschillende delen van de organisatie.

Per sector wordt er anders gekeken naar de grootste uitdagingen voor 2020
In de Healthcare ligt de focus op de financiële functie bij het streven naar de Lean-ambitie voor 2020, terwijl de focus in de Financiële sector ligt op customer experience. De Public sector focust met name op de strategische initiatieven bij het nastreven van de Lean-ambitie voor 2020. Organisaties binnen de Industrie & Logistieke sector focussen met name op leveranciers en de strategie bij het nastreven van de Lean doelstellingen van 2020.

Als grootste uitdaging om de doelstellingen van 2020 te realiseren wordt een gebrek aan draagvlak genoemd. In de Financiële en Public sector is er onvoldoende draagvlak bij het topmanagement, en in Healthcare is er opvallend genoeg onvoldoende draagvlak op de werkvloer. De algemene perceptie binnen de Industrie & Logistieke sector is dat draagvlak van topmanagement geen obstakel vormt bij het nastreven van de Lean ambitie voor 2020, daarentegen wel gebrek aan kennis van Lean in de organisatie.

2020 is dichterbij dan we denken
In 2020 zullen veel bedrijven zeker de stappen zetten die andere bedrijven nu aan het zetten zijn. Er zit nu eenmaal verschil in sectoren qua timing van ontwikkelingen. Aan de andere kant zullen er vast ook ontwikkelingen zijn die nog sneller gaan dan we nu vermoeden. Onderwerpen die ik adviseer om scherp in beeld te houden:

  1. Steeds intensere customer experience die nodig is om in contact te blijven met klanten
  2. Zorg ervoor voldoende wendbaar te zijn om nieuwe technologische ontwikkelingen snel te kunnen implementeren.
  3. Verbeteren doe je niet binnen je organisatie, maar in de gehele keten
  4. De eisen aan leiderschap om de werkvloer in staat te stellen om de juiste keuzes te maken

Het blijft een uitdaging om trends van hypes te onderscheiden. In alle gevallen zullen de eerste stappen gezet moeten gaan worden. Wat zijn de grootste uitdagingen in uw organisatie?

 

The tragedy of life doesn’t lie in not reaching your goal. The tragedy lies in having no goals to reach. - Benjamin Mays

 

Deze blog komt voort uit een Lean onderzoek dat KPMG hield onder ruim 250 organisaties. Dit is de vijfde blog. De blogreeks ging van start met een eerste blog over het starten met Lean. De tweede blog ging in op de obstakels die ervaren worden tijdens de Lean Journey. De derde blog ging over hoe volwassen de organisatie denken en feitelijk zijn. De vierde blog ging over welke doelstellingen nagestreefd worden en of in welke mate deze ook realiteit worden.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig