Nederlandse organisaties zijn succesvol met Lean |
close
Share with your friends

Nederlandse organisaties zijn succesvol met Lean

Nederlandse organisaties zijn succesvol met Lean

Het toepassen van Lean is geen doel op zich. Het is een methode. Er is vaak een business noodzaak om ermee aan de slag te gaan. Maar is het dan ook succesvol?

Auteur

Manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Grass line

Succes is the sum of all small efforts, repeated day in and day out  - Robbert Collier  -

Het toepassen van Lean is geen doel op zich. Het is een methode. Er is vaak een business noodzaak om ermee aan de slag te gaan. Maar is het dan ook succesvol? We vroegen tijdens het Lean onderzoek 2015 naar de initiële reden waarom organisaties met Lean aan de slag gegaan zijn en wat daarvan bereikt is.

Het verhogen van productiviteit en het vergroten van klantwaarde zijn de voornaamste drivers om te starten met Lean
Het verbeteren van de productiviteit is één van de succesfactoren van Lean. Van de bedrijven die Lean toepassen, hanteert ruim 90% de principes van Lean om zowel de kwaliteit van projecten en diensten als de productiviteit te kunnen verhogen. Bij 85% staat een verlaging van de kosten centraal en iets meer dan de helft zet Lean in om te kunnen groeien qua omzet en omvang. Een meerderheid van de bedrijven geeft aan dat het verbeteren van de klanttevredenheid het uiteindelijke doel is van alle Lean inspanningen, dat zij de doorlooptijd van de productcyclus willen verkorten en dat zij garant kunnen staan dat producten en diensten daadwerkelijk geleverd worden.

Ook qua sub doelstellingen springt het verbeteren van de klanttevredenheid eruit als belangrijkste reden om met Lean aan de slag te gaan. Andere veel genoemde sub doelstellingen zijn het verkorten van doorlooptijd, cultuur van continu verbeteren en First Time Right verhogen. Verbeteren van productiviteit en verlagen van de kosten is gerealiseerd door te focussen op klanttevredenheid, een cultuur van continu verbeteren en standaardisatie. Het verhogen van de werknemerstevredenheid bleek in zeer weinig gevallen een motivatie geweest voor het implementeren van Lean.

Verschillende motieven om te starten met Lean
Per sector zijn er verschillen in motieven om met Lean te starten:

  • Binnen de Financiële sector ligt de grootste focus op het verkorten van de doorlooptijden.
  • Voor de Healthcare bleek dat het verbeteren van de klanttevredenheid unaniem het belangrijkst is.
  • Opvallend is dat in de Public sector het inkrimpen van het personeelsbestand met name in de publieke sector geen sub doelstelling geweest is om te starten met Lean.
  • In de Industriële sector is First time Right samen met het verhogen van de klanttevredenheid de primaire focus.

Lean is succesvol in alle organisaties
Op de vraag of Lean resultaten heeft gebracht zijn bijna alle respondenten het volmondig met elkaar eens. Standaardisatie en verbeteren van klanttevredenheid wordt door bijna alle organisaties genoemd, evenals kortere doorlooptijd en hogere leverbetrouwbaarheid. Resultaten in termen van ketensamenwerking en een cultuur van continu verbeteren zijn meer resultaatgebieden die ontstaan als een organisatie langer met Lean werkt en daarin volwassener is. Inkrimping van personeelsbestand wordt in slechts 50% als resultaat genoemd.

We vroegen de respondenten ook te kwantificeren hoeveel resultaatgroei zij gezien hebben door het toepassen van Lean.

  • Iets meer dan de helft van de onderzochte organisaties heeft de prestaties met zo’n 3% tot 6% zien verbeteren. Dat geldt zowel voor omzetgroei, kostenverlaging als voor productiviteitsverbetering.
  • Ruim 60% geeft aan dat zij erin geslaagd zijn de klanttevredenheid als gevolg van Lean te verbeteren.
  • En 20% van de organisaties ziet de resultaten van Lean zelfs met meer dan 10% stijgen op de verschillende doelstellingen.

Het effect van Lean wordt beperkt meetbaar gemaakt
Maar als we kijken naar het uiteindelijke resultaat van alle inspanningen die gedaan worden, dan valt direct op dat een groot deel van de bedrijven het effect eigenlijk niet of nauwelijks meet. Verhoging van productiviteit en verlaging van kosten zijn de indicatoren die het meest meetbaar gemaakt worden. 60% van de organisaties geeft aan deze indicatoren meetbaar te hebben. Op zich ook logisch omdat juist deze factoren vaak al gemeten worden.

Ik zie vaker in organisaties dat bij de start van Lean transformaties er aandacht is om resultaten inzichtelijk te maken. Zeker als er verbeterprojecten met Lean6Sigma aangepakt worden, dan is er een drang om effecten meetbaar te maken. Daarentegen wordt in meer Lean Operational Excellence programma’s gekeken hoe de adoptie van de Lean manier van werken zich ontwikkeld. Het inzichtelijk maken van het Lean-effect kost dan veel extra energie en veelal zit niemand op het resultaat te wachten.

 

Deze blog komt voort uit een Lean onderzoek dat KPMG hield onder ruim 250 organisaties. Dit is de vierde blog. De blogreeks ging van start met een eerste blog over het starten met Lean. De tweede blog ging in op de obstakels die ervaren worden tijdens de Lean Journey. De derde blog ging over hoe volwassen de organisaties denken en feitelijk zijn. De volgende blog gaat over hoe organisaties naar de toekomst kijken.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig