Big data maakt vastgoed slim en duurzaam |

Big data maakt vastgoed slim en duurzaam – de magische driehoek

Big data maakt vastgoed slim en duurzaam

Vastgoed is een belangrijke vervuiler. Publicaties wijzen erop dat 40% van de uitstoot van CO2 direct of indirect is toe te schrijven aan vastgoed. Het wordt dan ook een steeds relevanter onderwerp voor vastgoedbeleggers, -eigenaars en gebruikers, mede gedreven door strenger wordende wet- en regelgeving.

Auteur

Director

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Man working on solar panels

Een leefbare wereld voor toekomstige generaties vraagt om een verandering in ons denken en doen. Dát er krachtig ingrijpen nodig is om tot een duurzame wereld te komen, daar is inmiddels breed draagvlak voor en de klimaattop in Parijs heeft inmiddels een nieuw akkoord opgeleverd. De vastgoedsector kan door slimmer gebruik van data bijdragen aan duurzaamheid en daarmee tegelijkertijd zelf rendementen verder verbeteren.

Vastgoed is een belangrijke vervuiler. Publicaties wijzen erop dat 40% van de uitstoot van CO2 direct of indirect is toe te schrijven aan vastgoed. Het wordt dan ook een steeds relevanter onderwerp voor vastgoedbeleggers, -eigenaars en gebruikers, mede gedreven door strenger wordende wet- en regelgeving.

Big data omzetten in waarde
Tal van nieuwe technologieën – zoals materialen en bouwtechnieken – zorgen natuurlijk voor geweldige duurzame innovaties. Er is echter ook een ander terrein waar grote winst valt te behalen: het verbeteren van de prestaties door slimmer om te gaan met data. Daarbij valt al gauw het begrip Big Data, een concept dat in tal van sectoren doorbreekt in de laatste jaren. Het gebruik van data is natuurlijk verre van nieuw: data-analyse vindt feitelijk al tientallen jaren plaats om goede beslissingen te nemen. Maar het potentieel ervan is wel fors gegroeid. Één van de factoren die daarbij een rol speelt is het feit dat er op steeds meer plaatsen sensoren zijn die ons doen en laten registreren, variërend van onze smartphone die onze bewegingen registreert, de tv die ons kijkgedrag kent, de thermostaat die inspeelt op onze leefpatronen en de fitness tracker die monitort hoe het is gesteld met onze conditie. Vrijwel alles is dan ook meetbaar, en dat leidt tot tal van nieuwe mogelijkheden.

 

“Vastgoedobjecten worden dan ook eigenlijk computers met een betonnen laagje eromheen."

 

Juist in het vastgoed is dat een zeer relevante ontwikkeling. Immers, veel vastgoedobjecten (en hun directe omgeving) zitten vol met sensoren. Voorbeelden zijn rookmelders, lichtsensoren of andere slimme meetapparatuur, telefoon(zend)masten, daken met zonnepanelen en camera's. Deze sensoren leveren een rijkdom aan data op en juist door het combineren van deze (in- en externe) data is het mogelijk om tot inzichten te komen die leiden tot een (veel) efficiënter gebruik van het object. We krijgen immers beter inzicht in het gedrag en de behoeften van de gebruikers. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om onderhoud beter te plannen, of te voorspellen wanneer bepaalde installaties dienen te worden vervangen. Wie wat verder doordenkt komt tot een veelheid aan mogelijke toepassingen. Data van sociale media geven het sentiment weer en geven daarmee inzicht in de sociale ontwikkelingen in de buurt van vastgoed, een belangrijke factor in de waarde van een object. Elk object heeft weer zijn eigen specifieke mogelijkheden voor data-analyse. Voor een winkel op een luchthaven zijn bijvoorbeeld toepassingen denkbaar op basis van het vluchtschema en de daarbij horende reizigerspopulatie en voor kantoren ten aanzien van gebruikerstevredenheid (waarmee bijv. ziekteverzuim kan worden teruggebracht). Dit soort mogelijkheden kunnen en dienen per object(groep) te worden doorontwikkeld. “Vastgoedobjecten worden dan ook eigenlijk computers met een betonnen laagje eromheen."

De magische driehoek van big data, duurzaamheid en vastgoed
We zouden hier dan ook kunnen spreken van de magische driehoek van (big) data, duurzaamheid en vastgoed. De verbinding tussen deze drie is nodig voor succesvolle duurzame vastgoedexploitatie, wat anno 2015 een totaal andere opgave is dan tien jaar geleden. Het rendement van een object wordt meer dan ooit bepaald door de bijdrage aan het succes van de gebruiker van het object, door de (positieve en negatieve) impact op de omgeving en door andere minder tastbare factoren die in de huidige actualiteit in waarde toenemen. Vastgoedmanagers kunnen met (big) data grip krijgen op dat complex van factoren.

Dat begint met redelijk basale zaken als het meten van het energie- en waterverbruik en het ontdekken van patronen daarin of het analyseren van de daadwerkelijke bezettingsgraad (bijv. met wifi-sensoren). De ervaring leert dat veel leegstaande ruimtes wel worden verwarmd en verlicht. Deze inzichten bieden handelingsperspectief om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren en smaken waarschijnlijk al gauw naar meer – dit is pas het (eenvoudige) begin. Het zijn de eerste stappen op weg naar een ‘klimaatneutrale’ en circulaire vastgoedsector.

 

“Een slimme vastgoedbelegger en -eigenaar neemt de (duurzame) mogelijkheden van big data serieus vanuit welbegrepen eigenbelang – én een leefbare toekomst.”

 

Het voorgaande is geen rocket science, maar vraagt een stapsgewijze aanpak. Veel van de dataverzamelaars (zoals sensoren) en benodigde (interne en externe) informatie is al aanwezig binnen het vastgoed en de analyses zijn een stuk minder ingewikkeld dan ze vaak lijken. Echter, de crux zit in het combineren van de juiste data en het maken van de goede analyses. Dit biedt een unieke basis om te kunnen sturen op duurzaamheid met de vastgoedsector. De tijd dat het strategisch sturen op duurzaamheid een ‘geitenwollensokken’ aangelegenheid was is echt voorbij. Duurzaam vastgoed rendeert ook simpelweg beter. Een slimme vastgoedbelegger en -eigenaar neemt de (duurzame) mogelijkheden van big data dan ook serieus vanuit welbegrepen eigenbelang – én een leefbare toekomst.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig