Hoe Lean is uw organisatie echt? | KPMG | NL

Hoe Lean is uw organisatie echt

Hoe Lean is uw organisatie echt?

Uit het Lean onderzoek 2015 bleek dat de organisaties die zich in stadium 2 en 3 bevinden hun volwassenheid veel beter inschatten dan respondenten die zich in stadium 1 bevinden. Hoe langer je met Lean bezig bent, des te meer ga je inzien hoe groot de uitdaging is om de juiste tool in te zetten en hoe lastig het is om iedere keer weer een nieuw doel te definiëren en te blijven verbeteren. Hoe meer ervaring in Lean, hoe beter je ziet waar de uitdagingen liggen en wat je nog te doen hebt.

1000

Auteur

Manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Garage door

“Maturity is knowing when to be immature”

Randall Hall

Uit het Lean onderzoek 2015 bleek dat de organisaties die zich in stadium 2 en 3 bevinden hun volwassenheid veel beter inschatten dan respondenten die zich in stadium 1 bevinden. Hoe langer je met Lean bezig bent, des te meer ga je inzien hoe groot de uitdaging is om de juiste tool in te zetten en hoe lastig het is om iedere keer weer een nieuw doel te definiëren en te blijven verbeteren. Hoe meer ervaring in Lean, hoe beter je ziet waar de uitdagingen liggen en wat je nog te doen hebt.

Minder dan 5% van de organisaties die op dit moment Lean hanteren, bevinden zich in het meest volwassen stadium.
Van de onderzochte organisaties geeft 35% aan dat zij inmiddels de fase hebben bereikt van het continu verbeteren van bedrijfsprocessen. Kijken we echter naar de wijze waarop zij op dit moment opereren, dan zien we dat er vaak nog grote stappen gezet moeten worden. Bedrijven die daadwerkelijk in de meest vergevorderde fase verkeren, laten bijvoorbeeld het belang van het procesketen zwaarder wegen dan dat van individuele afdelingen. Zij veranderen de organisatie en de processen op basis van de veranderende wensen van de klant. Veel ondernemingen blijken nog niet in deze fase te verkeren. Het onderzoek toont aan dat niet meer dan 5% van de organisaties die op dit moment Lean hanteren, zich in het meest volwassen stadium bevinden. Op basis van dit model bevindt 40% van de Nederlandse organisaties zich op stadium 1, 55% op stadium 2 en 5% op stadium 3.

Organisaties die al een aantal jaren met Lean bezig zijn, maken zeker stappen in het dagelijks toepassen van Lean en ook zullen zij elementen in de cultuur verankeren. Door de vragenlijst in te vullen wordt duidelijk dat diverse elementen nog niet volledig verankerd zijn.

Er is wellicht nog een andere reden waarom de volwassenheid lager scoort. Er wordt alleen over Lean gesproken, maar niet in de dagelijkse praktijk toegepast. Dit noemen we ook wel LINO wat staat voor Lean In Name Only.

Grote verschillen per sector
Conform verwachting bleek dat de maakindustrie, waar Lean ontstaan is, verreweg het meest volwassen is in het toepassen van Lean. Ook in de (semi) publieke sector wordt Lean breed toegepast, echter nog niet op een manier dat er daadwerkelijk sprake is van een cultuur van continu verbeteren. In de financiële sector wordt Lean al jaren toegepast en is Lean steeds meer onderdeel van het dagelijks werk.

In het volgende figuur worden de verschillen per sector weergegeven. De sectoren Healthcare, de maakinstructie, de financiële sector, telecommunicatie en de zakelijke dienstverlening geven aan het meest volwassen te zijn.

In het figuur boven zijn de volwassenheid stadia waar de sectoren zich in bevinden relatief weergegeven

Ruimte om zelf problemen op te kunnen lossen
Tijdens de analyse van de resultaten is ook gekeken naar welke factoren meer of minder bepalend waren in de ontwikkeling van het volwassenheidsniveau. Opvallend was één vraag was die een goede voorspeller bleek voor de uiteindelijke Lean volwassenheid: ‘Ik krijg de ruimte van mijn leidinggevende om problemen die ik zelf signaleer op te lossen’. In de vraag zitten twee elementen, namelijk de ruimte krijgen en het zelf signaleren en oplossen van problemen, welke beide ingevuld moeten zijn.

Shingo model als basis voor volwassenheid
De meeste organisaties overschatten de volwassenheid waarin zij met Lean verkeren. In het Lean onderzoek 2015 vroegen we de respondenten een assessment uit te voeren bestaande uit 20 elementen in de organisatie op basis van het Shingo model. Op basis van allerlei aspecten van de bedrijfsvoering zoals leiderschap, ethiek, ontwikkeling van mensen, business resultaten, werken in de keten gericht op de eindklant en het continu verbeterproces, wordt de volwassenheid van het toepassen van Lean ingeschat.

Om de volwassenheid goed te kunnen meten kan een online volwassenheidsscan uitgevoerd worden. Echter de meeste bedrijven kiezen ervoor een kort assessment te laten uitvoeren om niet alleen het volwassenheidsniveau te bepalen, maar ook direct input voor een verbeterplan te verzamelen en advies te krijgen wat de volgende stappen zijn. In een volwassen Lean-organisatie zijn er voldoende reflectiemomenten, echter ook dan kan het nuttig zijn om externe dwingende ogen in te zetten om vanuit een extern perspectief het verbeterpotentieel te bepalen.

Deze derde blog komt voort uit een Lean onderzoek dat KPMG hield onder ruim 250 organisaties. De eerste blog ging over het starten met Lean. De tweede blog over de obstakels die ervaren worden tijdens de Lean Journey. De volgende blogs gaan in op de resultaten van organisaties met Lean en hoe organisaties kijken naar 2020.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig