Indica |
close
Share with your friends

Indica

Indica

Forensisch onderzoek naar fraude in grote hoeveelheden data

Forensisch onderzoek naar fraude in grote hoeveelheden data

Een bedrijf kan geconfronteerd worden met (signalen van) fraude en corruptie. Snelheid en doeltreffendheid van het onderzoek zijn dan van groot belang bij het beperken van financiële schade en het beschermen van de reputatie. Maar hoe vind je de juiste informatie in een steeds groter wordende hoeveelheid data?

Forensisch data onderzoek vraagt om slimme oplossingen die in staat zijn om zowel gestructureerde als ongestructureerde data te ontsluiten en analyseren. Indica is zo’n slimme oplossing. Hiermee kunt u eenvoudig de data van computers, smartphones, Cloud services en andere databronnen doorzoekbaar maken en effectief de belangrijkste feiten en risico’s boven tafel krijgen.

Het onderzoeken van data is doorgaans een duur en tijdrovend proces. Bovendien zijn er vaak experts nodig om de op de markt beschikbare software effectief in te kunnen zetten. Indica zet een nieuwe standaard. Het is gebruikersvriendelijk, betaalbaar en maakt razendsnel onderzoek mogelijk met ongeëvenaarde resultaten.

Met Indica hebben legal, risk en compliance professionals de mogelijkheid om een ‘early case assessment’ uit te voeren. Door gebruik te maken van meta data wordt een eerste inschatting gemaakt van de grootste risico’s. Hierdoor kan zonder hulp van een externe partij heel gericht worden gestart met het onderzoek. Dit voorkomt onnodig hoge opstartkosten en zorgt voor een bewerkstelligt een efficiënt proces.

Daarnaast biedt Indica de mogelijkheid om diepgaand onderzoek uit te voeren zonder daarbij in te leveren op gebruikersgemak. Als de expertise van een externe partij noodzakelijk is, kan een specialist van KPMG eenvoudig uw vooronderzoek voortzetten. Ook als hiervoor een specialistischer platform wenselijk is, voorziet Indica in een open koppeling tussen Indica en andere systemen, zodat de consistentie van de data gewaarborgd blijft.
 

Hoe kan uw organisatie profiteren van Indica?

  • Betaalbare oplossing voor forensisch onderzoek naar fraude en corruptie.
  • Zelfstandig een early case assessment uitvoeren.
  • Indica wordt ontwikkeld op basis van de jarenlange forensische kennis en expertise van KPMG.
     

KPMG werkt samen met het bedrijf Indica, de oplossingen van Indica zijn niet beschikbaar voor KPMG Audit Controle klanten.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig