Astrus |
close
Share with your friends

Astrus

Astrus

Weet met wie uw organisatie zaken doet

Weet met wie uw organisatie zaken doet

Als een organisatie op het wereldwijde toneel opereert, dan is het bijna onmogelijk om alle zakenrelaties persoonlijk te kennen. Laat staan de culturele context te begrijpen waarin zij werken. Dit kan risico’s met zich meebrengen, daar organisaties niet geassocieerd willen worden met witwaspraktijken, corruptie of terrorisme. Het is verstandig om bij (internationale) samenwerkingen eerst een relatie, persoon en/of partij, te onderzoeken. Op die manier worden risico’s beheerst conform de alsmaar strikter wordende internationale regelgeving. Astrus helpt uw organisatie bij het screenen van deze relaties.

Astrus is een software oplossing waarmee u screeningverzoeken kunt indienen ten aanzien van derde partijen om eventuele risico’s zoals omkoping, corruptie of reputatieschade tegen te gaan. Met behulp van de slimme searchoplossing die gebruik maakt van meer dan 40.000 beschikbare bronnen wordt onder andere inzicht gegeven in wie aandeelhouders zijn, of de relatie op een sanctielijst voorkomt, of de relatie bij een rechtszaak is betrokken of dat deze negatief in het nieuws voorkomt. Tenslotte zal met behulp van ervaren corporate intelligence specialisten die met 88 verschillende talen kunnen werken de verzamelde gegevens worden geanalyseerd en in een standaard template aan u worden verstrekt.

Dankzij de online secure webportal kan de klant de status van het onderzoek op de voet volgen en wordt de audit trail van het verzoek en de gevonden informatie eenduidig vastgelegd, zodat deze bij eventuele vragen achteraf te verantwoorden is.

Astrus Monitoring biedt u, als extra module, de mogelijkheid om, nadat het rapport verstrekt is door middel van alerts op de hoogte gehouden te worden van eventuele wijzigingen in de gevonden informatie.

Voorbeeldcase van afgehandeld screeningsverzoek via Astrus

‘Laatst zagen we dat een leider van een land een belang van 99 procent had in een overheidsbedrijf in India. De vraag was of dit een persoonlijk belang was of een belang dat hij had vanuit zijn functie.

Dit is typisch informatie die bedrijven vaak niet hebben, maar onze Indiase collega’s die als bron geraadpleegd konden worden, wel. Zij wisten dan ook te vertellen dat dit een heel logische constructie is. Informatie die je alleen kunt hebben als je het land en het bedrijfsleven van binnenuit kent.

Eén van de vele voordelen van ons globale netwerk, dat wordt aangesproken bij dergelijke vraagstukken, is dat we overal in no time contact kunnen leggen met lokale mensen die deze kennis en informatie hebben.’

Hoe profiteert uw organisatie van ASTRUS?

  • Kostenbesparing omdat handmatige screenen niet langer nodig is
  • Sneller overgaan tot transacties door efficiënter screeningsproces
  • Een vermindering van risico’s bij transacties
  • Altijd up-to-date; KPMG heeft de meest recente informatie
  • Mogelijkheid om alerts te ontvangen bij belangrijke wijzigingen

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig